ضرورت ایجاد روحیه اسلامی در مدارس
ضرورت ایجاد روحیه اسلامی در مدارس

یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم و مسئولان پس از انقلاب اسلامی ایجاد روحیه دینی و تقویت نماد‌های اسلامی در میان دانش آموزان به عنوان نسل نوپای جامعه بود، در این راستا سعی شد که نام آموزش و پرورش در پرورش دینی هم تجلی پیدا کند.

 نوجوانان و جوانان، نقش مهم و تعیین کننده‏‌ای در ساختن جامعه فردا دارند. استمرار و بقای هر جامعه نیز مستلزم انتقال مجموعه باورها، ارزش‏ها، رفتارها، گرایش‏ها، دانش‏ها و مهارت‏ها به نسل‏های جدید به وسیله آموزش و پرورش است.

همچنین مدرسه، علاوه بر ایفای نقش انتقال دانش و مهارت فنی، به اجتماعی کردن افراد و نیز تطبیق دادن دانش ‏آموزان با هنجار‌ها و نگرش‏های اجتماعی مطلوب و مناسب توجه خاص دارد.

لذا استمرار و بقای هر جامعه مستلزم انتقال مجموعه باورها، ارزش ها، رفتارها، دانش‌ها و مهارت‌های آن به نسل‌های جدید بوده و مهمترین وسیله انتقال آموزش و پرورش و مدرسه مهم‌ترین واسطه انتقال دانش و مهارت فنی است و به همین دلیل در دوره نخست وزیری شهید رجایی و تصدی شهید باهنر در وزارت آموزش و پرورش، در سال ۱۳۵۹ اقدام به تاسیس ستاد‌های امور تربیتی در مدارس (ستاد امر تربیتی) با هدف گسترش و تعمیق ارزش‌های انقلاب اسلامی و نیز ترغیب دانش آموزان به حرمت نهادن و عمل به ارزش‌های اسلامی کردند.

در میان مکتب‌های مختلف تربیتی که روش‌های متفاوتی از شیوه‌های تربیتی را ارائه می‌کنند، دین مبین اسلام روش خاصی را در راستای تربیت انسان‌ها ارائه می‌کند در این روش که در قرآن و احادیث هم بیان شده سعی می‌شود با آگاه ساختن افراد از خود و جهان اطراف به تربیت همه جانبه شخصیت آنان پرداخته شود و جامعه‌ای براساس برادری و برابری به وجود آید. در کشور دینمدار ایران هم مسئله تربیت از دیرباز مورد توجه مردم و متفکران بوده و همواره از سوی آن‌ها مورد اهتمام و تاکید قرار می‌گرفته است.

امور تربیتی بخشی جدایی ناپذیر از تعلیمات دینی

۸ اسفند روز امور تربیتی و تربیت اسلامی نفس انسان در آغاز آفرینش سالم، صاف و بی آلایش است و تحت هر نوع تعلیم و تربیتی که قرار بگیرد به همان سرشت درمی آید.

اگر تعلیم و تربیت بر اساس فطرت پاک و استعداد‌های درونی انسان باشد، او انسانی پاک، وارسته و با اخلاق دینی پرورش می‌یابد و اگر تربیت شخص بر فساد اخلاقی و معیار‌های غیرالهی مبتنی باشد، وی به فردی فاسد و بی ایمان تبدیل می‌شود. در میان مکتب‌های مختلف تربیتی که روش‌های متفاوتی از شیوه‌های تربیتی را ارائه می‌کنند، دین مبین اسلام روش خاصی را در راستای تربیت انسان‌ها ارائه می‌کند در این روش که در قرآن و احادیث هم بیان شده سعی می‌شود با آگاه ساختن افراد از خود و جهان اطراف به تربیت همه جانبه شخصیت آنان پرداخته شود و جامعه‌ای بر اساس برادری و برابری به وجود آید.

در کشور دینمدار ایران هم مسئله تربیت از دیرباز مورد توجه مردم و متفکران بوده و همواره از سوی آن‌ها مورد اهتمام و تاکید قرار می‌گرفته است.. اگر چه در دوره‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تربیت اسلامی و دینی به صمیمیت همه گیر و رسمی در بین مردم رایج نبود که دلیل عمده آن هم جو حاکم و سختگیری فرمانروایان این مرز و بوم بود.

اما پس از انقلاب اسلامی یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم و مسئولان ایجاد روحیه دینی و تقویت نماد‌های اسلامی در میان دانش آموزان به عنوان نسل نوپای جامعه بود و در این راستا سعی شد که نام آموزش و پرورش در پرورش دینی هم تجلی پیدا کند لذا مسئولان امر تصمیم گرفتند نهاد امور تربیتی را در وزارت آموزش و پرورش با هدف پاسداری از اصول و ارزش‌ها و دستاورد‌های انقلاب اسلامی، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین نهاد‌های مختلف فرهنگی کشور، تلاش در جهت اشاعه فرهنگ اسلامی، در میان دانش آموزان، نظارت بر فعالیت‌های پرورشی مدارس و استفاده از دبیران و افراد خبره در تربیت دینی نسل جوان جامعه و… تشکیل دهند.

سرانجام ۳۰ سال پیش در ۸ اسفند سال ۱۳۵۹ هجری شمسی، به همت شهیدان رجایی و باهنر، امور تربیتی به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر از تعلیمات تاسیس شد و توانست جایگاهی ویژه در نظام آموزش و پرورش ایران کسب کند و امام (ره)؛ چه خوش می‌فرمایند: اگر چنانچه معلمی باش که دعوت به نور بکند، دعوت به صلاح بکند، دعوت به اسلام بکند، دعوت به اخلاق صالحه بکند، دعوت به ارزش‌های اسلامی بکند، آن ارزش‌هایی که عندالله ارزش است، اگر معلم این کار را بکند همانطوری که انبیاء مردم را از ظلمت به نور می‌کشانند، این معلم هم این بچه‌ها را از ظلمات به نور وارد می‌کند و همین شغلی است که شغل انبیاء است.

پاسداری از اصول، ارزش‌های اسلامی و دستاورد‌های انقلاب، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین عملکرد عوامل تربیتی، توجه جدی به نقش معلمان در فعالیت‌های تربیتی و توجه به نقش دانش آموزان در فعالیت‌های تربیتی ازجمله اهداف ستاد‌های امور تربیتی بوده و هشتم اسفند روز «امور تربیتی و تربیت اسلامی» نام‌گذاری شد.

گزارش از امیر قشقایی

انتهای پیام