ایرانی که اوکراین نشد ! و اوکراینی که اثبات موضع بحق ایران شد !
ایرانی که اوکراین نشد ! و اوکراینی که اثبات موضع بحق ایران شد !

ایران و اوکراین دو سیاست خارجی ودو رویکرد دفاعی با دو ثمره متفاوت
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

حوادث اوکراین درسهای عبرت زیادی دارد . کشوری که ۱۸ سال پیش سومین قدرت هسته‌ای جهان بود ،تسلیحات ‎هسته‌ای خود را با تضمین ‎آمریکا، ‎انگلیس و ‎روسیه، واگذار کرد به تضمین حمایتشان دربرابر حمله نظامی دل خوش کرد، ولی اینک بی دفاع مانده و هیچ تضمینی برای حمایت از او نیست !

۳۰ سیلوی موشکی منهدم و ستاد فرماندهی موشکی اوکراین با خیانت غربگراها تبدیل به موزه برای گردشگران شده بود! وحتی کروزها را قطعه قطعه کردند تا دپو نشود .ویلیام پری وزیر دفاع آمریکا در کنار وزرای روس و اوکراینی گل آفتابگردان کاشتند، آن هم در سایت موشکی پروومایسک ! خیانتی که غربگرایان در اوکراین انجام دادند و اینک درگیر جنگ و بدبختی شده اند .

خیانتی که دولت روحانی نیز در نابودی صنعت هسته ای انجام داد و مذاکرات مخفیانه ای نیز برای خلع سلاح موشکی انجام داده بود ، که بحمدالله قبل از گرفتار کردن ایران ناکام ماندند و ایران توانست اقتدار موشکی خود را با تنبیه امریکا در عین الاسد به رخ بکشد!

خدایا ترا شکر که خیانت غربگراها در ایران به ثمر ننشست !