کتاب راز قطعنامه …
کتاب راز قطعنامه …

کتاب«راز قطعنامه» چهل و هشتمین کتاب از سری کتاب‌های نیمه پنهان است که انتشارات کیهان آن را در نمایشگاه کتاب سال ۹۲ به بازار آورد. پیش از این محتویات این کتاب بصورت پاورقی در روزنامه کیهان منتشر شده بود که چاپ این پاورقی با واکنش‌های متفاوتی همراه بود؛ اعتراض برخی از مدیران دخیل در پذیرش قطعنامه از […]

کتاب«راز قطعنامه» چهل و هشتمین کتاب از سری کتاب‌های نیمه پنهان است که انتشارات کیهان آن را در نمایشگاه کتاب سال ۹۲ به بازار آورد. پیش از این محتویات این کتاب بصورت پاورقی در روزنامه کیهان منتشر شده بود که چاپ این پاورقی با واکنش‌های متفاوتی همراه بود؛ اعتراض برخی از مدیران دخیل در پذیرش قطعنامه از یک سو و استقبال مردم از سویی دیگر. به همین دلیل پس از جمع‌بندی بازتاب افکار عمومی، اسناد بیشتری جمع‌آوری گردید تا کتاب حاضر علاوه بر مطالب چاپ شده در روزنامه، حاوی پاسخ‌هایی به برخی شبهات باشد.

کامران غضنفری، نویسنده کتاب، تلاش دارد تا پاسخ سؤالاتی را درباره پذیرش قطعنامه ۵۹۸، از رهگذر رجوع به مستندات و واقعیت‌های آشکار و پنهان به دست آورده و با گردآوری اظهارنظرها و عملکرد افرادی که در آن دوران از حیات سیاسی- اجتماعی برخوردار بودند، خواننده را به کشف حقایق تاریخی رهنمون سازد.

 

راز قطعنامه

 

مقدمه ای از کتاب:

جنگ ایران و عراق، حادثه تاریخی، بزرگ و سرنوشت سازی بود که به تعبیر حضرت امام(ره) ثمرات ارزشمندی از جمله استحکام ریشه اهی انقلاب اسلامی و صدور آن به جهان را در پی داشت. بر همین اساس هشت سال دفاع مقدس ملت ایران نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ اسلام نیز موضوع مهمی به شمار می رود. این جنگ که در نهایت به ذلت رژیم های فاسد و استعمارگر و فروافتادن پرده از چهره تزویرشان انجامید، در تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ ا تجاوز رژیم عراق به مرهای جمهوری اسلامی شروع شد و در روز ۲۹ مردادماه سال ۱۳۶۷ پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران به پایان رسید.

امام پایان جنگ، برخلاف شروع آن، نقد و نظرهای متفاوتی را به همراه داشت. درست در شرایطی که انتظار نمی رفت، ایران قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفت و در این زمان بود که برخی از مغرضان با اصرار بر این جمله امام که از پذیرش قطعنامه به نویشیدن جام زهر تعبیر کرده بودند، تلاش نمودند تا امام را فردی جنگ طلب معرفی کنند و چهره ایشان و انقلاب را مخدوش کنند.

کتاب حاضر تلاش دارد تا پاسخ این سوالات را از رهگذر رجوع به مستندات و واقعیت های آشکار و پنهان به دست آورد و با گردآوری اظهارنظرها و عملکرد افرادی که در این دوران از حیات سیاسی و اجتماعی برخوردار بوده اند، خواننده با به کشف واقعیت ها برساند.