حاج اسماعیل معروفی آسمانی شد
حاج اسماعیل معروفی آسمانی شد

سردار جانباز ۷۰ درصد حاج اسماعیل معروفی فرمانده گردان حضرت قاسم ع و معاون تیپ عمار از لشکرهای ده سیدالشهدا ع و ۲۷ محمد رسول الله ص عصر امروز پنج شنبه به قافله شهدا پیوست مراسم و مکان تشییع و تدفین متعاقبا اعلام خواهد شد

سردار جانباز ۷۰ درصد حاج اسماعیل معروفی فرمانده گردان حضرت قاسم ع و معاون تیپ عمار از لشکرهای ده سیدالشهدا ع و ۲۷ محمد رسول الله ص عصر امروز پنج شنبه به قافله شهدا پیوست مراسم و مکان تشییع و تدفین متعاقبا اعلام خواهد شد