سرانجام مین والمری در قربانگاه دوپازا حاج محسن را آسمانی کرد
سرانجام مین والمری در قربانگاه دوپازا حاج محسن را آسمانی کرد

| راز ارادت خاص حاج محسن به حضرت زهرا«س» | ?️ هميشه پارچه سياه كوچکی بالای جيب لباس سبز پاسداری اش دوخته شده بود؛ دقيقا روي قلبش… ◇ روی پارچه حک شده بود “السلام عليك يا فاطمة الزهرا” ◇ همه میدانستند حاج محسن ارادت دور از تصوری به حضرت زهرا دارد… ◇ هر وقت پارچه […]

| راز ارادت خاص حاج محسن به حضرت زهرا«س» |

?️ هميشه پارچه سياه كوچکی
بالای جيب لباس سبز پاسداری اش دوخته شده بود؛ دقيقا روي قلبش…

◇ روی پارچه حک شده بود “السلام عليك يا فاطمة الزهرا”

◇ همه میدانستند حاج محسن ارادت دور از تصوری به حضرت زهرا دارد…
◇ هر وقت پارچه سياه كم رنگ ميشد ، از تبليغات، پارچه نو ميگرفت و به لباسش مي دوخت….

◇ كل محرم را در اوج گرمای جنوب با پيراهن مشكی ميگذراند.

◇ در گردان تخريب هم هميشه توی عزاداری و خواندن دعا پيشقدم بود.

?️ حاج محسن بين عزاداريها بارها و بارها دم “يا زهرا(س)” ميداد و هميشه عزاداريها رو با ذكر حضرت زهرا(سلام الله عليها) به پايان مي برد.

?️ حاج محسن زمانیکه قرار بود برای بار دوم به سفر حج مشرف شود ، به خاطر مسئولیت‌هایی که در جبهه داشت از تشرف به حج منصرف شد .

◇ اما در همان سال در روز #پانزدهممردادماه سال ۱۳۶۶ درست مصادف با روز #عیدقربان در قربانگاه دوپازا به مسلخ عشق رفت و اسماعیل‌وار جان خویش را در حین خنثی‌سازی مین والمری فدای معبود ساخت و نام خویش را برای همیشه در قلب تاریخ زنده نگه داشت.

◇ شهید حاج محسن دین شعاری
◇ فرمانده گردان تخریب لشگر۲۷ محمدرسول الله(ص)

?️ حاج محسن دوباره به معبر خورده ایم ، معبرهای ما امروز فرق می کند با معبرهای شما!!

◇ نوع سیم خاردارهایش ، نوع مین هایش ، مسیر و نوع آدم هایش ، امروز باید دلها را معبرگشایی کرد

◇ فرمـــانده! تخریبچی هایت را بفرست … ، معبرهای دل ما را باز کن

?️ صبحانه ای با شهدا