حکایتی بسیار ناراحت کننده درباره شهادت یکی از اسرای غواص ایرانی بنام شهید محمد رضایی
حکایتی بسیار ناراحت کننده درباره شهادت یکی از اسرای غواص ایرانی بنام شهید محمد رضایی

چگونه این نظام و انقلاب توسط خون پاک شهیدان حفظ شده ، و چه مسئولیت سنگینی بر عهده ماست!!!! 🌷تعدادی از خشن ترین #شکنجه_گرای بعثی که شاخص ترینشون جاسم پلنگ و عدنان بودند؛ محمد رضایی رو بردن داخل راهروی حموم ، قبلش حموم رو روشن کرده بودن و آب به حد جوش رسیده بود. پیراهن […]

چگونه این نظام و انقلاب توسط خون پاک شهیدان حفظ شده ،
و چه مسئولیت سنگینی بر عهده ماست!!!!
🌷تعدادی از خشن ترین
#شکنجه_گرای بعثی که شاخص ترینشون جاسم پلنگ و عدنان بودند؛
محمد رضایی رو بردن داخل راهروی حموم ،
قبلش حموم رو روشن کرده بودن و آب به حد جوش رسیده بود.
پیراهن و زیر پوششو درآوردن و با کابل بهش زدند؛
و بعد از اینکه بی حال شد؛
انداختنش زیر دوش آبِ جوش.
🌷هر چی سعی می کرد از زیر دوش بیاید کنار،
اونا اجازه نمی دادند؛
‌ تا اینکه پوست بدنش سوخت و تاول زد.
بعد مقداری شیشه کف راهرو خُرد کردن و رضایی را روی شیشه ها با بدن برهنه می غلتوندند؛
و با کابل می زدند؛
‌ که شیشه ها توی بدنش فرو برند؛
‌ به اینم اکتفا نکردن،
و اونقد با کابل زدن که تکه های پوست تاول زده با ضربات کابل جدا می شد؛
و شیشه ها بیشتر فرو می رفت.
🌷 از همه جای پیکر شهید خون زده بود بیرون و بدن
#بریان شده بود.
باز هم شکنجه ها راضی شون نکرد؛
آب نمک آوردن و روی زخمها و بدن سوخته و پاره پاره شده می ریختند.
🌷دیگه طاقتش طاق شد؛
و از شدّت درد ناله می کرد؛
که یکی از نگهبانا یه قالب صابون رو به زور توی دهان رضایی فرو کرد.
🌷شدت جراحات داخل حلق و ریه به او امان نداد؛
‌ و خفگی مزید بر علت شد؛
و همونجا کف راهروی حموم در نهایت #مظلومیت جان داد؛
و آن مجاهد صابر و جوان مقاوم به دیدار اربابش امام_حسین (علیه السلام) رفت؛
و چه رفتن باشکوه و با عظمتی !
#اینجوریشهیددادیم حالا وظیفه من وتو که با بهای خون این شهیدان درآرامش کامل درمنازلمان به خواب راحت رفته ایم چیست؟؟؟
تلاش جهادی برای روشنگری مردم فراموش نشود.

🌷شهدا را یاد کنید تا آنها هم شما را نزد ابا عبدالله الحسین(علیه السلام) یاد کنند🌹🤲