سیاستهای کلی استانی در ذیل سیاستهای کلان کشور
سیاستهای کلی استانی در ذیل سیاستهای کلان کشور

در این نوشتار براساس سیاستهای کلان کشور ابلاغی رهبرانقلاب اسلامی ، سیاستهای کلی استانی احصا ؛ و بر رعایت آن توسط استانداری و سازمان مدیریت استان و نیز ادارات کل استان و نهاد ها و سازمانهای استانی تاکید شده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

ازآنجا که براساس بند اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاستهای کلی نظام میباشد، مقام معظم رهبری امام خامنه ای سیاستهای مختلفی را مصوب وابلاغ نموده اند. برهمین اساس بخشی از این سیاستهای که درحوزه سرزمینی استان می گنجد و بعنوان سیاستهای کلی استان ، درذیل نمایندگی ولی فقیه دراستان به شرح زیر تبیین وارایه گردیده است و کلیه مخاطبان این سیاستها را موظفند براساس زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند :

لازم به یاد آوریست کشور ایران به چندین استان و هر استان به چند شهرستان و هر شهرستان به تعدادی  بخش  و هر بخش به چند دهستان تقسیم می‌شود.اُستان یکی از واحدهای تقسیمات کشوری است. تقسیمات کشوری ایران دارای چهار سطح است و به‌ترتیب ایران به استان، شهرستان، بخش و دهستان تقسیم می‌شود.  در حال حاضر استاندار از سوی وزیر کشور انتخاب می‌شود و فرمانداران و بخشداران استان خود را انتخاب می‌کند، هم‌چنین دهستان از این واحدها حذف گردیده و تعداد استان‌های کشور به ۳۱ استان رسیده‌است.  دارند.  طبق ماده ۹ قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۲ تیر ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی ماده ۹: «استان»، واحدی از  است که مناسب‌ترین کانون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی آن استان شناخته می‌شود. تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می‌شود.  براساس آخرین وضع تقسیمات کشوری در خرداد ۱۳۹۱ شمسی، کشور ایران از ۳۱ استان، ۴۲۹ شهرستان، ۱۰۳۴ بخش، ۲۵۴۸ دهستان و ۱۱۸۹ شهر و ۲۱ فرمانداری ویژه و ۳۷ هزار روستا تشکیل یافته‌است.

سخن پایانی

غیر از الزام قانونی رعایت سیاستهای کلی ابلاغی رهبرانقلاب از سوی همه نهادها و سازمانهای استانی ،  و غیر از وجوه الزامی شرعی تبعیت از نماینده رهبر انقلاب در استان ؛ با توجه به مشکلات استانی ، ضرورت دارد ؛ همه نهادها و سازمانها و مردم ؛ تحت لوای واحد ایشان ؛ هماهنگ بوده ویکپارچگی استانی صورت گرفته ودر جهت پیشرفت و تعالی استانی تلاش نمایند .

ضروری است براساس سیاستهای کلان کشور ابلاغی رهبرانقلاب اسلامی ، سیاستهای کلی استانی احصا ؛ و بر رعایت آن توسط استانداری و سازمان مدیریت استان بایستی برنامه های کلان استان رابر اساس آن تنظیم کنند .و همچنین نیز ادارات کل استان و نهاد ها و سازمانهای استانی بایستی برنامه های سالانه خود را بر مبنای این سیاستها تطبیق دهند . ونمایندگان رهبر انقلاب اسلامی نیز لازمست ، بطور جد از نهادهای مربوطه استان مطالبه نمایند .تا ان شالله درگام دوم انقلاب ، شاهد استانهای پیشرفته وپایداربوده وبا مشارکت در ساخت تمدن نوین اسلامی استانی ؛ زمینه ساز ظهوری فراهم گردد .

منابع

  1. پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛ سیاستهای کلی نظام
  2. جدول تعداد عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری خرداد ماه سال ۱۳۹۱ پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور
  3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
  4. هاشمی فشارکی ، سید جواد ؛ نمایندگی ولی فقیه وسیــاستـهای کـلان استـان ، انتشارت مسیر دانشگاه ، ۱۳۹۵ ،
  5. هاشمی فشارکی ،سیدجواد ، فرهنگ موضوعی بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ دوم ۱۳۹۸
  6. هاشمی فشارکی ،سیدجواد ، نظام مدیریت فرهنگی در شهر اسلامی ایرانی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، ۱۳۹۷