کوچکترین جلوگیری از اسراف ، کوهی از  صرفه جویی در مصرف
کوچکترین جلوگیری از اسراف ، کوهی از  صرفه جویی در مصرف

هر دانه برنج حدود یک صدم یک گرم وزن دارد. خیلی ناچیز به نظر می رسد. ولی اگر هر ایرانی هر روز فقط یک دانه برنج اسراف کند، فقط یک دانه، در ایران حدود ۸۵۰ کیلو برنج در روز دور ریخته خواهد شد. یعنی اگر نفری یک دانه در روز اسراف کنیم، غذای ۱۰ هزار […]

هر دانه برنج حدود یک صدم یک گرم وزن دارد.
خیلی ناچیز به نظر می رسد.

ولی اگر هر ایرانی هر روز فقط یک دانه برنج اسراف کند، فقط یک دانه، در ایران حدود ۸۵۰ کیلو برنج در روز دور ریخته خواهد شد.
یعنی اگر نفری یک دانه در روز اسراف کنیم، غذای ۱۰ هزار نفر را دور ریخته‌ایم!

این محاسبات فقط برای اسراف یک دانه برنج توسط هر نفر بود …
اگر یک قاشق برنج دور ریخته شود چطور..!!؟
میوه و سبزیجاتی که هر روز دور ریخته می شود چه…!!؟
? ? ? ? ? ? ? ?
طبق محاسبات سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) اگر مواد غذایی که در دنیا دور ریخته می شود را می توانستیم به دست نیازمندان برسانیم، دیگر هیچ کسی بر روی کره زمین گرسنه نمی بود.
حتی یک نفر…!!!!!

“بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید.”
این یک حقیقت جهانی است که در همه زمان ها و مکان ها صحیح است.
? ؛ در مجموعهّ الاخبار، باب ۱۷۱ حدیث ۴ نقل شده است…!!
که روزی امام صادق (علیه السلام) مشاهده کرد که سیبی که فقط نیمی از آن خورده شده است را از خانه ای بیرون می ریزند. خشمگین شد و فرمود:
اگر شما سیر هستید خیلی از مردم گرسنه اند.

رزمندگان اسلام در حال خوردن ، غذایی که از خودروی  واژگون شده روی زمین  ریخته