اهم مشکلات مهندسی و ضرورت رفع و تحول در آن
اهم مشکلات مهندسی و ضرورت رفع و تحول در آن

مطالب بیان شده دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در جلسه کارگروه معماری بسیج مهندسی در تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۰ ، بصورت فهرست وار ، با مقداری اصلاح :

الف ) بیان مشکلات حوزه مهندسی :

 • مهمترین مشکل ؛ ضعف در کیفیت معماری و هویت معناری در حوزه آموزش و نیز طرح واجرا
 • بخش معماری اسلامی در مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان غیر اجرایی است و ضرورت دارد غنی شود
 • عدم رعایت عدالت در نظام ارجاع کار
 • ضعف در فرایند امورات معماری در نظام فنی اجرایی کشور
 • ضعف اخلاق حرفه ای و وجود برخی مفاسدشغلی
 • ضعف در نگرش مدیریت فرادستی به امور مهندسی
 • وجود مشکلات معیشتی برخی مهندسین
 • دخالت افراد غیر متخصص در امور مهندسی
 • مشکل بقای برخی شرکت های کوچک
 • وجود کشمکش بین سازمانهای مسئول در امور مهندسی
 • وجود برخی شرکت های رانت خوار
 • اشکال در اجرای انتخابات ، که ابهاماتی و اعتراضاتی را بهمراه داشت
 • عدم رعایت شئونات اسلامی در سازمان نظامی مهندسی
 • مشکلات مهندسان پایه سه
 • میزان فعالیت هیات مدیره نظام مهندسی و پیگیری مصوبات
 • وجودتعارض منافع بین برخی متصدیان امور تنسیق مهندسی
 • لزوم بازنگری تعرفه حق الزحمه
 • پایین بودن برخی درامد مهندسان
 • وجود برخی شرکتهای صوری
 • مشکلات حقوقی مسولیت مهندسی
 • مشکل بیمه نبودن برخی مهندسان
 • ضعف در پیگیری ترک فعل های وظایف مصرح قانونی مسولین مهندسی
 • نبود نظام هدایت و کنترل طرحها و ارزیابی عملکرد اعضا
 • بازنگری قانون مهندسی ساختمان برنگرش به رفع برخی از مشکلات فوق در آن
 • و….

اشکالات در بسیج مهندسی تهران :

 • عدم پرداختن به اولویت های هویتی
 • تمرکز به پرداختن برخی کارهای خدماتی و امثالهم
 • ضعف در یافتن ارمانهای انقلاب در حوزه مهندسی
 • عدم رویکرد ضابطه مند در گزینش اعضای لیست انتخابات
 • حمایت از افرادی که دارای مشکل در سوابق کاری خود دارند در لیست انتخابات مهندسی
 • عدم ثبات کارگروه و ضعف در استمرار وپیگیری تا تحقق برنامه ها
 • برگزاری مراسم کم محتوا
 • بجای رسالت محوری ؛ بعضا ابزار اشخاص شدن ( مثل حمایتهای انتخاباتی از شهردار اسبق )

ب) بیان پیشنهادات

 • استفاده فراگیر از ظرفیت مهندسین توانمند ، دغدغه مند و علاقمند
 • ایجاد ساختار دارای قوام سازمانی بلند مدت
 • اولویت بندی مشکلات و برنامه ریزی برای پیگیری رفع آن
 • پیش بینی سازوکار ضمانت اجرای مصوبات این کارگروه
 • پیگیری مستمر کاهش مشکلات مذکور
 • کمک به تحقق دولت اسلامی دربخش مهندسی
 • کمک به نهضت ملی مسکن با رویکرد هویت اسلامی و تقدم یافتن کیفیت مطلوب بر کمیت حداکثری
 • و…..