قیام قائمون قم
قیام قائمون قم

قیام مردم بپا خواسته قم در ۱۹ دی ۵۶ نخستین جرقه به باروت انقلابی شد که بنیانش در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نهاده شده بود ، و بشارت پیروزی ۲۲ بهمن ۵۷ را بهمراه آورد .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

در پی چاپ مقاله ای توهین آمیز به ساحت مقدس روحانیت و امام خمینی(ره) (با عنوان ارتجاع سرخ و سیاه در ایران ) درتاریخ ۱۷ دی سال  ۱۳۵۶ در روزنامه اطلاعات ، که با قیام مردم مسلمان قم در ۱۹ دی و به خون کشیده شدن آن توسط دژخیمان پهلوی گردید و موجب جرقه انقلاب اسلامی که بنیانش در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نهاده شده بود ؛ گردید و منجر به قیامهای مردم سایر شهرها و نهایتاً به نابود شدن باطل واستقرار حق در بهمن ماه ۱۳۵۷ انجامید.

چنانچه رهبر انقلاب اسلامی ، امام خامنه ای بیان داشتند :” اگر حادثه‌ی نوزده دی قم نمیبود ، آن حوادث گوناگون شهرستانها و سلسله‌ی اربعین‌ها که مردم را به میدان مبارزه کشاند، به وجود نمی‌آمد. اگر آن تحولات و آن حوادث نبود، ۲۲ بهمن به وجود نمی‌آمد، انقلاب اسلامی به پیروزی نمیرسید. انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، چالش با استکبار شروع شد، هیبت استکبار شکست، هیبت آمریکا و صهیونیسم شکست. اگر این شکسته شدن هیبت پوشالی ابرقدرتها – که با هیبت خودشان بیش از واقعیت وجود خودشان در دنیای انسانها تصرف میکنند – مسلمانها را در کشورهای مختلف به فکر انداخت و بیدار کرد، ایستادگی مردم ایران، مظلومیت ملت ایران در حوادث مختلف، در جنگ تحمیلی، در دوران سخت توامان دفاع مقدس و تحریم – اینکه ملت ایران اینجور محکم ایستادند، با ثبات پیش رفتند – ملتها را تکان داد. اگر این ثبات نبود، اگر این ایستادگی نبود، اگر این به چالش کشیدن هیبت دروغین ابرقدرتها نبود، ملتها وارد میدان نمیشدند؛ بیداری اسلامی به وجود نمی‌آمد. ” ( ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ )

مشیت الهی بر این بود، که بدنبال چنین خبطی، چنان موج خروشانی را بهمراه  آورد ، که دست خدا همراه شود و نخست بساط نظام ستم شاهی در ایران برچیده شود و سپس نظامات سلطه جهانی به لرزه افتد و انگاه نظام عدالت مهدوی را بشارت دهد.

سخن پایانی

این قیام نقطه عطفی در مبارزه مردم کشور وشعله ور شدن قیام مردم در سراسر کشور بشمار می رود محسوب می‌شود . لذا انقلاب بیش از همه جا ؛ مدیون قم و علما و طلاب مبارز و در صحنه دانست و وبایستی قدر آن را بیش از همه جا دانست و همچنان نیز بایستی قم پرچم دار بیداری و هشیاری انقلاب باقی بماند ؛ تا نهضت زنده مانده و به هدف غایی خود برسد .

چنانچه دشمنان اسلام ، از اعتراضات مردمی به مشکلات داخلی کشورشان ( که خود آنها متهم ردیف اول ان هستند ) ، بدنبال فرصت طلبی و اشوب و فتنه انگیزی هستند؛ بایستی عبرت گرفت و از قیام قم برای کمک به مردم مظلوم جهان بهره گیری و الگو سازی نمود ؛ تا ان شاالله آنان نیز از زیرسلطه جباران و ظالمان رهایی یابند و محور مقاومت روز به روز گسترده تر گردد.