پند های زلزله بم
پند های زلزله بم

یادداشت :
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

صبح پنجم دی‌ماه ۱۳۸۲ زلزله‌ای در شهر بم اتفاق افتاد که بیش از ۲۶ هزار کشته و ۳۰ هزار زخمی بر جای گذاشت و اکثر خانه‌ها و ساختمان‌های شهر نیز تخریب شدند.نیروهای زیادی برای نجات وامداد رفتند . همه مردم ایران متاثر شدند و کمک های خود را روانه کردند و پس از رفع آلام ، بازسازی انجام شدو وضعیت شهر به حالت عادی برگشت ولی تجربه تلخ آن خیلی سخت و جانکاه بود . بلایای طبیعی جدی و ویرانگراست و نباید به فراموشی سپرده شود.

رعایت مقررات ملی ساختمان در طراحی وساخت بناهای جدید و نیز مقاوم سازی بناهای فرسوده  ضرورت اساسی و اجتناب ناپذیراست. نظارت بر حسن اجرای مراحل ساخت بنا براساس ایین نامه، انرا تضمین می بخشد. همچنین نبایستی به ظواهر بنا بیش از استحکام بنا قایل بود . و دخالت افراد غیر متخصص در  طرح و ساخت بنا سم مهلت بوده و نبایستی مجال دخالت فراهم گردد. و نهایتا قصور و کوتاهی در کیفیت ساخت، بخصوص در استحکام سازه بنا و اجزای مهم آن غیر قابل پذیرش بوده ودر صورت قصور،  مقصرین ضامن جان و مال می باشند.