منطقه ۲۲ شهر تهران دارای ویژگیهای منحصر بفرد
منطقه ۲۲ شهر تهران دارای ویژگیهای منحصر بفرد

درنخستین جلسه ستاد مدیریت بحران منطقه ۲۲ در دوره جدید : منطقه ۲۲ شهر تهران دارای ویژگیهای منحصر بفرد دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در این نشست بر ضرورت و اهمیت پدافند و مدیریت بحران تاکید نموده، ضمن بیان مصادیقی از ان در ایران و کشورهای جهان، الزامات قانونی را تبیین کرده و سپس ویژگیهای […]

درنخستین جلسه ستاد مدیریت بحران منطقه ۲۲ در دوره جدید :

منطقه ۲۲ شهر تهران دارای ویژگیهای منحصر بفرد

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در این نشست بر ضرورت و اهمیت پدافند و مدیریت بحران تاکید نموده، ضمن بیان مصادیقی از ان در ایران و کشورهای جهان، الزامات قانونی را تبیین کرده و سپس ویژگیهای خاص منطقه ۲۲ یاد کرده، اینکه این منطقه قابلیتهای بی نظیری را نسبت به مناطق دیگر تهران و شهرهای کشور از قبیل دارد، که با برنامه ریزی مدون میتوان از بهره برده برده و به نمونه بی بدیلی تبدیل کرد ،  در عین حال ضعفهای مهمی همچون شهرک های بزرگ با برجهای تا ۴۲ طبقه ، مراکز تجاری بزرگ و …. دارد  که بایستی تمهیداتی برای شهرک ها و برجهای بلند آن ونیز مراکز تجاری و خدماتی اندیشیده واجرا شود .

دکتر هاشمی فشارکی همچنین بیان داشت : ضروری است ضعفها و اسیب پذیرها در حوزه های مختلف توسط مدیران مربوطه شناسایی شده و با توجه به محدودیت منابع براساس اولویتها ؛ اقدامات لازم دنبال شود . وامور بصورت هدفمند و نظام مند ومکتوب دنبال کرد تا در تغیر مدیریتها با وقفه روبرو نشود .

لازم به یاداوری است ، این نشست با حضور شهردار جدید منطقه ۲۲ تهران ، اقای انارکی محمدی، اقای مهندس اسماعیل سلیمی ، معاون آمادگی، مقابله و پدافند غیرعامل سازمان مدیریت بحران شهر تهران ،  اقای روشندل جانشین شهردار منطقه ۲۲ و مدیران سازمانها و نهادهای مسول و مدیران شهرداری منطقه ۲۲در ستاد مدیریت بحران منطقه ۲۲ در عصر روز  ۱۱ابان ۱۴۰۰برگزار گردید.