تصویر استثنایی از سی و دو شهید در یک قاب
تصویر استثنایی از سی و دو شهید در یک قاب

حدود ۲۴ ساعت پس از ثبت این یادگاری سی و دو نفر از عزیزانی که در عکس دیده میشوند، در آغازین روز نبرد کربلای ۵ مظلومانه خلعت شهادت پوشیدند.  

حدود ۲۴ ساعت پس از ثبت این یادگاری سی و دو نفر از عزیزانی که در عکس دیده
میشوند، در آغازین روز نبرد کربلای ۵
مظلومانه خلعت شهادت پوشیدند.