جلسه پیش نهاد سازمان مقتدر مقابله با بحران ها در شورای شهر تهران
جلسه پیش نهاد سازمان مقتدر مقابله با بحران ها در شورای شهر تهران

جلسه مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ در شورای شهر تهران
با موضوع : پیش نهاد سازمان مقتدر مقابله با بحران ها
آقایان دکتر صادقی عضو شورای ششم شهر تهران و دکتر هاشمی فشارکی و اقای قاسملو

در این جلسه نخست دکتر سید جواد هاشمی فشارکی  مسولیت جدید اقای دکتر صادقی را تبریک گفته و ارزوی موفقیت ایشان و سایر اعضای شورای شهر را درخدمت به شهر و شهروندان تهرانی را نمودند . آنگاه به سابقه رخداد زلزله، سیل و … تهران اشاره کرده  و بیان داشت  تهران حوادث مستمری مانند آتش سوزی و انفجار را دارد. و برای پیشگیری و مقابله با آتش سوزی و حوادث شهری سازمان ٱتش نشانی در اختیار دارد .در این راستا نزدیک به یکصد سال اخیر مبالغ هنگفتی برای گسترش آتش نشانی تهران هزینه شده است. اما به دلایلی ، بویژه مدیریتی و ساختاری طی سال های اخیر با چالش هایی روبرو بوده که نشانگرهایی از آن بیان شده است. دکتر هاشمی فشارکی در ادامه بیان داشتند که شهر تهران مثل بسیاری از کلانشهرها با افرایش جمعیت و توسعه نامتناسب روبرو بوده وهست ، این مساله بیش از هر موضوع دیگر ، ایمنی شهر را بشدت در مخاطره انداخته است . وساختار و امکانات موجود پاسخگوی مقابله با بحرانهای متوسط به بالا را دارانیست ، لذا ما طرح پیشنهادی یک سازمان مقتدر مقابله با بحران ها تهیه کرده ایم ، که جزییات آنرا اقای قاسملو توضیح خواهند داد .

سپس اقای فرشید قاسملو در خصوص مزایای ادغام این سازمان و ضرورت ادغام و تقویت آن توضیحات لازم را دادند . پیشنهاد شده است با ادغام سازمان مدیریت بحران شهر تهران و سازمان آتش نشانی( که هردو وابسته به شهرداری تهران هستند) به “سازمان آتش نشانی و مدیریت بحران شهر تهران” تغییر کرده و به سازمانی مقتدر مبدل شده و ( باتوجه به بحث مدیریت بحران های پرخطر در صورت رخدادهایی مثل زلزله و آتش سوزی های مهلک و یا حوادث بزرگ) بصورت فرماندهی شبه نظامی بحران مدار توانمند گردد. وپیش نویس تهیه شده را تحویل اقای دکتر صادقی قراردادند .

آنگاه آقای دکتر صادقی سوالاتی را مطرح کرده و از این طرح استقبال کردند و بیان داشتند که پیگیری لازم را توسط شورای شهر خواهند داشت.

ودرانتها اقایان قاسملو دکتر هاشمی فشارکی اعلام آمادگی جهت پیگیری تا حصول نتبجه را اعلاام نمودند .

لازم به ذکر است کلیات “تحول در نظام مدیریت بحران شهر تهران” در این نشانی http://www.isarpress.ir/?p=6367 بدان پرداخته شده

و پیش نویس” اساسنامه سازمان آتش نشانی و مدیریت بحران شهر تهران” در ایثار پرس تقدیم شده http://www.isarpress.ir/?p=6509