«رسانه مطالبه گر، آسیب شناس و آفت زدا» مصاحبه با دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی
«رسانه مطالبه گر، آسیب شناس و آفت زدا» مصاحبه با دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی

مطالب ماهنامه کیهان فرهنگی
شماره ۴۱۲- ۴۱۳
سال سی و هشتم

ماهنامه تخصصی فرهنگ وعلوم انسانی
مرداد ۱۴۰۰

✳️انتشار شماره جدید #کیهان_فرهنگی

🌺جدیدترین شماره کیهان فرهنگی به همراه موضوعات متنوع علمی فرهنگی- سیاسی زیر منتشر شد.

🌺 «امام خامنه‌ای:« از روی کاغذ، خیلی چیزها را نمی شود فهمید.

⭕️طلیعه بقلم#دکتر_فیروز_اصلانی  «#بازرسی_فعال_علامت_سرزندگی_نظام

🌺 « در محضر عالمان »  حضرت #آیت‌آلله_مظاهری

🌺 « انباشت قوانین مانعی بر سر راه#تولید»/مصاحبه حجت الاسلام #دکتر_سعید_فراهانی

🌺«رسانه مطالبه گر، آسیب شناس و آفت زدا»/مصاحبه#دکتر_سیدجواد_هاشمی_فشارکی

🌺 « ضرورت‌های حقوقی دولت انقلابی »/#دکتر_سید_محمدمهدی_غمامی

🌺دکتر علیرضا جوادزاده/ اهتمام علامه مصباح به اسلامیت نظام و کادرسازی برای نظام اسلامی

🌺شهرداری تمدن ساز،/دکتر اصغر منتظر القائم

🌺« اقای قدیمی!  ناظر امروز،قاضی فردا هم هست.»/#استاد_حسین_شریعتمداری

🌺 « دولت چگونه میتواند پیشران پیشرفت شود؟ »/استاد محمد ایمانی

🌺« اعتماد سازی عمومی،نخستین گام دولت سیزدهم »/قاسم غلامرضایی

🌺« هنر تحریم ها » ریچارد نفیو(معرفی و بررسی کتاب)/ترجمه سید علی صادقی

✳️ و گزارش ها و مطالب متنوع دیگر.

شماره ۴۱۲- ۴۱۳

سال سی و هشتم

ماهنامه تخصصی فرهنگ وعلوم انسانی

مرداد ۱۴۰۰