تهران: روایت زندگی سردار شهید اسماعیل قهرمانی در «تک سوار دشت زید» منتشر شد
تهران: روایت زندگی سردار شهید اسماعیل قهرمانی در «تک سوار دشت زید» منتشر شد

«تک سوار دشت زید» روایت زندگینامه سردار شهید اسماعیل قهرمانی توسط انتشارات ۲۷ بعثت روانه بازار شد. به گزارش حلقه وصل، «تک سوار دشت زید» سرگذشت‌نامه‌ شهید اسماعیل قهرمانی، قائم‌مقام فرماندهی لشکر  ۲۷ محمد رسول الله(ص) توسط انتشارات صاعقه و ۲۷ بعثت با قیمت ۱۴ هزار تومان چاپ و روانه بازار شده است.پژوهش و نگارش این کتاب […]

«تک سوار دشت زید» روایت زندگینامه سردار شهید اسماعیل قهرمانی توسط انتشارات ۲۷ بعثت روانه بازار شد.