مراسم رونمایی از نشان سپاه حضرت محمد رسول الله (ص)
مراسم رونمایی از نشان سپاه حضرت محمد رسول الله (ص)

مراسم رونمایی از نشان سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) با حضور فرماندهان لشکر ۲۷ و خانواده های شهدای شاخص این لشکر امروز ۱۹مرداد ۹۹ در حسینیه حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد . عکس: تقوی سادات حیدری ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ – ۱۸:۵۶

مراسم رونمایی از نشان سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) با حضور فرماندهان لشکر ۲۷ و خانواده های شهدای شاخص این لشکر امروز ۱۹مرداد ۹۹ در حسینیه حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد .
عکس: تقوی سادات حیدری
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ – ۱۸:۵۶