زندگی نامه شهید عباس کریمی قهرودی
زندگی نامه شهید عباس کریمی قهرودی

سال نمای زندگی شهید عباس کریمی قهرودی فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) ۱۳۳۶؛ ولادت در قهرود قمصر ۱۳۵۲؛ عزیمت به تهران برای تحصیل دوره دبیرستان در دبیرستان دارالفنون ۱۳۵۴؛ بازگشت به کاشان به سال آخر دبیرستان ۱۳۵۵؛ اخذ مدرک دیپلم در رشته نساجی ۱۳۵۵؛ اعزام به خدمت سربازی در پادگان عباس‌آباد تهران و پخش اعلامیه امام […]

سال نمای زندگی شهید عباس کریمی قهرودی

فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص)

۱۳۳۶؛ ولادت در قهرود قمصر

۱۳۵۲؛ عزیمت به تهران برای تحصیل دوره دبیرستان در دبیرستان دارالفنون

۱۳۵۴؛ بازگشت به کاشان به سال آخر دبیرستان

۱۳۵۵؛ اخذ مدرک دیپلم در رشته نساجی

۱۳۵۵؛ اعزام به خدمت سربازی در پادگان عباس‌آباد تهران و پخش اعلامیه امام خمینی (ره) در بین سربازان

۱۳۵۷؛ فرار از خدمت سربازی به دستور امام خمینی (ره)

۱۳۵۷؛ (بهمن) عضویت در نیروهای انتظامی کمیته استقبال از امام خمینی (ره)

۱۳۵۸؛ عضویت در سپاه کاشان و اشتغال در بخش اطلاعات

۱۳۵۸؛ (بهار) اعزام به قم در قالب گروه ۲۰ نفره برای حفاظت از امام خمینی (ره) در قم

۱۳۵۸؛ عزیمت به گنبد كاووس و تركمن صحرا برای خاموش کردن فتنه ضد انقلاب

۱۳۵۸؛ اعزام به ایران شهر برای مبارزه با خان های شورشی و  تبه کاران مسلح در سمت اطلاعات و طراحی عملیات

۱۳۵۹؛ (تابستان) اعزام به کردستان و اشتغال به خدمت در بخش اطلاعات و عملیات سپاه پیران شهر

۱۳۶۰؛ انتقال به همراه حاج احمد متوسلیان به جبهه های جنوب و قبول سمت اطلاعات و عملیات تیپ ۲۷ محمد رسول الله (ص)

۱۳۶۱؛ (دوم فروردین) جراحت ز ناحیه پا و بستری شدن به مدت ۲ ماه

۱۳۶۱؛ (۲۱ مهر) ازدواج

۱۳۶۱؛ (مهر) شرکت در عملیات مسلم بن عقیل با وجود جراحت

۱۳۶۱؛ (بهمن) شرکت در عملیات والفجر مقدماتی با سمت مسئول اطلاعات سپاه ۱۱ قدر

۱۳۶۲؛ انتصاب به مسئولیت فرماندهی تیپ سوم سلمان از لشکر ۲۷ حضرت رسول (ص)

۱۳۶۲؛ (اواخر اسفند) انتصاب به فرماندهی لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) پس از شهادت شهید محمد ابراهیم همت در عملیات خیبر

۱۳۶۳؛ ولادت اولین فرزندش داود در دزفول

۱۳۶۳؛ (۲۴ اسفند) شهادت در عملیات بدر در شرق دجله و شمال القرنه بر اثر اصابت ترکش به سرش.

مزار: گلزار بهشت زهرا (س) تهران، قطعه ۲۴، ردیف ۷۵، شماره ۲۳ در کنار مزار شهید مصطفی چمران

 

ایستاده از راست : برادر سید جواد هاشمی فشارکی – برادر مجتبی احمدی فشارکی – شهید عباس کریمی قهرودی  – برادر…

از راست : برادر محسنی – برادر محمود فشارکی – برادر سید جواد هاشمی فشارکی –  شهید حاج عباس کریمی  – شهید یوسف کشاورزیان

برادر … – برادر …..