زندگی نامه شهید سید احمد پلارک
زندگی نامه شهید سید احمد پلارک

سال نمای زندگی شهید منوچهر پلارک مشهور به سید احمد پلارک فرمانده آ ر پی جی زن‌های گردان عمار لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) ۱۳۴۴؛ (۷ اردی بهشت) ولادت در تهران با اصالت تبریزی ۱۳۵۰؛ وفات پدر و پرداختن به اشتغال همراه با درس ۱۳۶۶؛ (۲۲ فروردین) شهادت در عملیات کربلای ۸ در شلمچه […]

سال نمای زندگی شهید منوچهر پلارک مشهور به سید احمد پلارک

فرمانده آ ر پی جی زن‌های گردان عمار لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص)

۱۳۴۴؛ (۷ اردی بهشت) ولادت در تهران با اصالت تبریزی

۱۳۵۰؛ وفات پدر و پرداختن به اشتغال همراه با درس

۱۳۶۶؛ (۲۲ فروردین) شهادت در عملیات کربلای ۸ در شلمچه

مزار: بهشت زهرا، قطعه ۲۶، ردیف ۳۲، شماره ۲۲٫