🔴مَن انقلـابی ام ، امــــــام ندیده ام …….
🔴مَن انقلـابی ام ، امــــــام ندیده ام …….

🔴مَن انقلـابی ام، امــــــام ندیده ام ♦️من۱۵ خرداد ۴۲ را ندیده ام! اما شنیده ام که : “سربازان من اکنون در گهواره ها خفته اند” ♦️من ۲۲بهمن ۵۷ را ندیده ام! اما شنیده ام که : “انقلاب ما انفجار نور بود” … ♦️ من ۵ اردیبهشت ۵۹ را ندیده ام! اما شنیده ام که : […]

🔴مَن انقلـابی ام، امــــــام ندیده ام

♦️من۱۵ خرداد ۴۲ را ندیده ام!
اما شنیده ام که :
“سربازان من اکنون در گهواره ها خفته اند”

♦️من ۲۲بهمن ۵۷ را ندیده ام!
اما شنیده ام که :
“انقلاب ما انفجار نور بود” …

♦️ من ۵ اردیبهشت ۵۹ را ندیده ام!
اما شنیده ام که :
“این شن ها لشکر خدا بود” …
و یقین دارم خدای طبس هنوز زنده است…

♦️من ۳ خرداد ۶۱ راه ندیده ام!
اما شنیده ام که :
“خرمشهر را خدا آزاد کرد” …

♦️من چشم که باز کرده ام، امام را ندیده ام… من جنگ ندیده ام…
صدای آژیر خطر نشنیده ام، به پناهگاه نرفته ام…

♦️من سن و سالم از سابقه مبارزاتی خیلیا کمتر است!

♦️من چشم که باز کرده ام به جای جماران و روح خدا،
حسینیه ای دیده ام با نام خمینی…
به جای روح خدا، سیـــــــــد علی را دیده ام…

حضرت ماه را…
او که یک “آه” بیشتر از خمینی دارد…
♦️من بزرگتر شده ام و او موی سپید کرده…

♦️ افتخارم این است که…
♦️من “یک شبه انقلابی” نشده ام…
♦️ من در ۲۲ بهمن ها قد کشیده ام!
♦️من جنگ تحمیلی ندیده ام اما تا دلتان بخواهد جنگ تحلیلی دیده ام…

♦️من چمران و همت و باکری و خرازی ندیده ام…
♦️بی پرده بگویم من جیغ آرمیتا و نگاه بهت آلود پسرک سه ساله دیده ام ،من شهادت علم را دیده ام!
♦️ من تا دلتان بخواهد تزویر دیده ام و فتنه…
♦️تا دلتان بخواهد تهدید دیده ام و تحریم…
♦️من شهدای مدافع حرم را دیده ام
♦️یک انقلابی ام…
♦️من ۲۳ تیر ۷۸ را دیده ام…
♦️من ۹ دی ۸۸ را دیده ام…
♦️من مشارکت ۴۰ میلیونی ۸۸ را دیده ام
و …
دهن کجی به قانون دیده ام.

♦️مَن انقلــــــــابـی ام

♦️من عهد با خدا و ناخدای کشتی انقلاب بسته ام،
نه با کَدخدا…
♦️من خون شهدای گلگون کفنمان را به یک مشت دلار نمی فروشم…

♦️من خیلی بیشتر از تعداد سال های عمرم تهدید شنیده ام که گزینه ها روی میز است…
اما شنیده ام از همان امامی که ندیده ام

🔴امریـــــــــکا هیـــــــچ غلطی نمیتواند بکند

دلنوشته ای از زبان دانش آموزان گل رای اولی.
پیروزی نور بر ظلمت، گوارا باد بر ملت