دیدار با فرمانده محبوب
دیدار با فرمانده محبوب

دیدار صمیمانه  دیدار دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی، مسول ستاد انتخاباتی منطقه ۱۳ تهران  آیت الله رییسی ، با حاج محمداسماعیل کوثری، فرمانده سابق لشکر ۲۷ محمدرسول الله صلوات الله علیه، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی تهران و نامزد یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی – خرداد ماه ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۸خرداد ۱۴۰۰ و مذاکره در خصوص […]

دیدار صمیمانه  دیدار دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی، مسول ستاد انتخاباتی منطقه ۱۳ تهران  آیت الله رییسی ،

با حاج محمداسماعیل کوثری، فرمانده سابق لشکر ۲۷ محمدرسول الله صلوات الله علیه، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی تهران و

نامزد یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی – خرداد ماه ۱۴۰۰

در تاریخ ۱۸خرداد ۱۴۰۰

و مذاکره در خصوص مسایل روز،

 

۳۵ سال قبل

در دوران دفاع مقدس

در منطقه غرب کشور

از راست به چپ : برادر… – شهید محسن دین شعاری( تخریب) – برادر مجید ثابتی ( تخریب)  – برادر… – حاج محمد کوثری (فرمانده لشکر ۲۷) -برادر سید جواد هاشمی فشارکی ( ذوالفقار و زرهی و مخابرات لشکر) – برادر عباس برقی ( ستاد لشکر) – برادر رضا نامی ( ذوالفقار لشکر )