انتخاب اصلح ، پیام خانواده شهید مدافع حرم
انتخاب اصلح ، پیام خانواده شهید مدافع حرم

سلام برهم وطنان عزیز ان شاالله باحضورحداکثری پای صندوق های رای وانتخاب اصلح یکباردیگردشمنان ایران را مایوس وروح امام وشهدا را شادکنید. خانواده شهیدباب الخانی   پسر و  پدر  در زیارت عتبات عالیات

سلام برهم وطنان عزیز

ان شاالله باحضورحداکثری پای صندوق های رای

وانتخاب اصلح

یکباردیگردشمنان ایران را مایوس

وروح امام وشهدا را شادکنید.

خانواده شهیدباب الخانی

 

پسر و  پدر  در زیارت عتبات عالیات