سه برادر شهید بی مزار در این دنیای بزرگ خاکی
سه برادر شهید بی مزار در این دنیای بزرگ خاکی

خواهر شهيد باكرى : ما سه تا برادر داشتیم. *- علی‌آقا رو ساواک دستگیر کرد زیر شکنجه شهید شد. پیکرشو بهمون ندادن. – حمیدآقا را هم که آقامهدی جاگذاشت تو جزیره‌ی مجنون.* – خود آقامهدی رو هم اروند برد. یه مزار از سه برادرم نیست تو دنیایی به این بزرگی *چقدر ما مدیون اینها و […]

خواهر شهيد باكرى :
ما سه تا برادر داشتیم.

*- علی‌آقا رو ساواک دستگیر کرد زیر شکنجه شهید شد. پیکرشو بهمون ندادن.
– حمیدآقا را هم که آقامهدی جاگذاشت تو جزیره‌ی مجنون.*
– خود آقامهدی رو هم اروند برد.
یه مزار از سه برادرم نیست تو دنیایی به این بزرگی

*چقدر ما مدیون اینها و خانواده هاشون هستیم شهداشرمنده ایم💫😭