شاخص های رهبر انقلاب در انتخاب اولین رییس‌جمهور ‎گام دوم
شاخص های رهبر انقلاب در انتخاب اولین رییس‌جمهور ‎گام دوم

شاخص های رهبری در انتخاب اولین رییس‌جمهور ‎گام دوم: الف) در سه تذکر به نامزدها: ۱.توجه به سنگینی کار ومسوولیت ۲.شناخت از مشکلات اساسی و داشتن برنامه و راه حل ۳.شناخت از اقتصاد (تولید ملی، سرمایه گذاری، پول ملی و تورم)، امنیت، آسیب‌های اجتماعی، سیاست های پیچیده دنیا و فرهنگ ب) هفت شاخص برای دقت […]

شاخص های رهبری در انتخاب اولین رییس‌جمهور ‎گام دوم:
الف) در سه تذکر به نامزدها:
۱.توجه به سنگینی کار ومسوولیت
۲.شناخت از مشکلات اساسی و داشتن برنامه و راه حل
۳.شناخت از اقتصاد (تولید ملی، سرمایه گذاری، پول ملی و تورم)، امنیت، آسیب‌های اجتماعی، سیاست های پیچیده دنیا و فرهنگ

ب) هفت شاخص برای دقت مردم:
۱.باکفایت
۲.باایمان
۳.عدالتخواه و ضدفساد
۴.دارای عملکرد انقلابی و جهادی
۵.معتقد به توانمندی های‌ داخلی
۶.باورمند به ‎جوانان
۷. امیدوار به آینده

ج) و سه توصیه تکمیلی:
۱.مشارکت حداکثری
۲.حفظ انسجام ملی، عدم طرح دوقطبی
۳.مدیریت ‎فضای مجازی رها شده

پایان پیام

نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

خانه ملت

۱۴۰۰/۰۱/۰۳