شهادت نامه امام علی ع
شهادت نامه امام علی ع

مرثیه دکلمه وار در خصوص مظلومیت و شهادت امام علی علیه السلام
توسط برادر جانباز علی اکبر سلیمیان