ماموریت های پنج گانه حفاظت اطلاعات از مراکز واماکن مهم
ماموریت های پنج گانه حفاظت اطلاعات از مراکز واماکن مهم

براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، حفاظت اطلاعات هر مرکز و مجموعه ای ماموریت های پنج گانه زیر را بعهده داشته و به تناسب سطح اهمیت حیاتی یا حساس یا مهم بودن آن و به تناسب عرصه و عیانی فضاها و موقعیت مکانی و شرایط محیطی بایستی تمهیدات ۵ گانه زیر را دنبال نماید :
دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی

سازمان حفاظت اطلاعات مأموريت زير را بر عهده دارد: «حفظ و صيانت امنيتي از طريق پيش‌گيري‌، كشف‌، شناسايي‌ و خنثي‌‌كردن‌ فعاليت‌هاي‌ براندازي‌، جاسوسي‌، خراب‌كاري‌، موارد ايجاد نارضايتي‌، نفوذ جريانات‌ سياسي، جرايم عمومي شبكه‌اي، مفاسد اقتصادي و جرايم اخلاقي براي حفاظت از كاركنان،‌ اطلاعات‌، اسناد و مدارك‌، اماكن‌، تأسيسات‌، وسايل‌ و تجهيزات‌ و امنيت‌ ارتباطات‌ با رعايت اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌ويژه‌ اصل‌ ۱۵۶».

به تناسب سطح اهمیت حیاتی یا حساس یا مهم بودن  هر مرکز و مجموعه ای و به تناسب عرصه و عیانی فضاها و موقعیت مکانی و شرایط محیطی حفاظت اطلاعات بایستی تمهیدات پنج گانه زیر لازم را دنبال نماید  :

 

یک – حفاظت اماکن و تأسیسات

اساساً حفاظت اماکن و تأسیسات یکی از انواع اقدامات دفاع غیرعامل است. منظور از حفاظت اماکن و تأسیسات تمام اقدام هایی است که به منظور حفظ اماکن و تأسیسات در برابر خطرهای طبیعی و غیرطبیعی اتخاذ و اجرا می شود.

برای برقراری حفاظت اماکن و تأسیسات از سامانه های موانع(موانع طبیعی مانند کوه، رودخانه، و… موانع مصنوعی مانند دیوار، برج مراقبت، روشنایی، سیم خاردار، سامانه های اعلام خطر، موانع انسانی، موانع حیوانی از قبیل سگ و…) و سامانه های شناسایی(شناسایی حضوری، شناسایی از روی اوراق و مستندات شناسایی) استفاده می شود.

با رشد و توسعه فن آوری سامانه های حفاظت اماکن و تأسیسات نیز دچار تحول گردیده و امروزه علاوه بر به روز رسانی سامانه های قدیم، از سامانه های جدید برای بهینه سازی حفاظت فیزیکی استفاده می شود. بکارگیری سامانه های هوشمند اعلام و اطفای حریق، سامانه های مانیتورینگ اماکن و تأسیسات از طریق دوربین های مداربسته، سامانه های حسگر ورود پنهان، دیوارهای نامرئی و مجهز به سامانه های اعلام خطر، سامانه های دزدگیر پیشرفته، دوربین های قوی دید در شب، سامانه های رادار و کنترل و مراقبت زمینی، سامانه های هوشمند مراقبت الکترونیک مجهز به سلاح یا دوربین، درهای مجهز به قفل های پیشرفته الکترونیکی، سامانه های شناسایی مبتنی بر هویت شناسی بیومتریک، حسگرها و سامانه های کنترل ورود و خروج اشیای غیرمجاز، سامانه های پردازشگر چهره و …  از مصادیق سامانه های جدید حفاظت فیزیکی هستند.

گاهی اوقات، شاخصه های حفاظتی اماکن، خود موجب افشای اطلاعات هستند. چگونگي تشخيص و شناسايي اين شاخصه ها و موانع  بر روي تصاوير ماهواره اي، نيازمند تخصص در رشته مـورد نظر می باشد و مفسر بـايد نسبت به عوارض و پديده هاي موجود در مراکز نظامي اطلاعات تخصصي داشته باشد و در مورد خصوصيات فني و ظاهري و نوع چينش پديده هاي نظامي آگاه باشد و با استفاده از علم تفسير و به کمک شکل ، سايه ، اندازه ، رنگ ، نقش ، تن عکس و بافت پديده ها، نوع آنها را شناسايي کند. عوارض و پديده‌هايي که جهت حفاظت از اماکن و مراکز نظامي مورد استفاده قرار مي گيرند با توجه به شرايط جغرافيايي ، سطح طبقه بندي ، شرايط زماني داراي تنوع زيادي مي باشد . همچنين پديده هايي که مورد حفاظت قرار مي‌گيرند داراي تنوع خيلي زيادي مي باشند . در این صرفاً به برخی از موانع حفاظتی رایج اشاره می شود.   موانع حفاظتي عوامل و مسائلي هستند که سر راه ورود يا نفوذ افراد غير مجاز و متجاوز قرار گرفته تا دسترسي اين افراد را به تأسيسات کنترل نمايند که شامل عوامل طبيعي و مصنوعي مي باشد . عوامل طبيعي مي تواند در هر مکاني و محلي وجود داشته باشد و در مطالعه و بررسي مراکز نظامي بر روي تصاوير ماهـواره اي هيچگونـه حساسيتـي را ايجاد نمي کند و بـعنوان عواملي براي شناسايي و تميز مراکز نظامي از غير نظامي به کار نمي رود .

 

موانع مصنوعي

جهت حفاظت فیزیکی ازاماکن و تأسیسات اغلب از موانع مصنوعی استفاده می شود، موانع مصنوعي ،عواملي هستند که به دست بشر ساخته شده است و به خاطر وجود شرايط خاص ايجاد شده و با توجه به موقعيت و شرايط مختلف متنوع مي باشد. لذا در تصاوير ماهواره اي و عکس هاي هوايي و با بررسی تخصصي در مورد اين موانع ، مي تواند مراکز نظامي ویا غير نظامي و همچنین نوع کاربری و فعالیت آن مجموعه را آشکار کند . برخی از اين موانع که شامل موارد زیر هستند:

 

الف-ديوارها :

ديوارها يکي از موانع نفوذي مي باشند که در بيشتر اماکن مورد استفاده قرار مي گيرند ، ديوارها با توجه به جنس و شرايط موجود داراي ارتفاع ۱ متر تا حداکثر ۴ متر مي باشند که بعضي مواقع بالاي آنها دستک هاي سيم خاردار نيز نصب مي شود . ديوارها در بعضي مواقع با توجه به شرايط موجود دو جداره ساخته مي شوند .  در تصاوير ماهواره اي ديوارها بصورت اشکال خطي ديده مي شوند . با توجه به طول زياد به راحتي قابل شناسايي مي باشند ، علاوه بر اين سايه ايجاد شده بوسيله ديوار به مفسر کمک مي کند که تشخيص دهد که اين عارضه خطي داراي ارتفاع نيز مي باشد .

 

 ب-سيم خاردار:

در مقر هاي وسيع که کشيدن ديوار به خاطر هزينه و زمان زيـاد بـه صرفـه نمي بـاشـد از سيم خــاردار استفاده مـي شود کـه بـراي جلوگيري از رخنه عـوامـل غير مجاز به کار گرفته مي شود سيم خاردار ها به دو دسته سيم خاردار ايستاده و حلقوي تقسيم مي شوند . سيم خاردار ايستاده نوعـي سيم خـاردار است که به صورت عمودي و با کمک پايه هاي فلزي روي زمين نصب مي گـردنـد. ايـن نوع سيم خاردار در تصاوير ماهواره اي بصورت عوارض خطي قابل تشخيص مي باشند که اگر فاصله رشته ها از هم کم باشد مي تواند سايه نيز ايجاد کند که باعث تشخيص راحت مانع و همچنين ارتفاع آن گردد .

سيم خاردار حلقوي مانع سريع الاحداثي است که براي مقرهاي موقت و تاکتيکي استفاده مي شود . معمولاً سيم خاردار حلقوي به صورت دو تايي مورد استفاده قرار مي گيرند و براي بالا بردن ارتفاع نيز يک رديف اضافه بر روي آن نصب مي گردد . سيم خاردار حلقوي نيز در تصاوير ماهواره اي بطور عارضه اي خطي نمايش داده مي شود و با اين تفاوت که پهناي آن نسبت به سيم خاردار ايستاده بيشتر مي باشد .

سيم خاردار ترکيبي از دو رديف سيم خاردار ايستاده به موازات يکديگر احداث مي شود که معمولاً بين دو رديف بوسيله سيم خاردار حلقوي يا موانع ديگر پر مي شود . اين نوع سيم خاردار ها در تصاوير ماهواره اي بصورت عارضه اي خطي که پهناي آن از سيم خاردار ايستاده پهن تر مي باشند و تا حدودي شبيه به ديواره دو جداره مي باشند .

 

ج-ميادين مين:

ميادين مين بطور گسترده بيشتر در مواقع جنگ و در بين خطوط مقدم درگيري مورد استفاده قرار مي گيرند . در مقرهاي ثابت نظامي معمولاً بعنوان موانع تقويتي همراه با سيم هاي خاردار و ديگر موانع در مقر هاي خارج از شهر بکار گرفته مي شوند . مين ها در تصاوير ماهواره اي و عکس هاي هوايي به خودي خود قابل شناسايي نمي باشد ولي موانع ميادين مين همراه با سيم هاي خاردار بوده و بصورت رشته اي در مناطق وسيع کاشته مي شوند . اشکال ترکيبي را ايجاد کرده که شناسايي آنها آسان تر مي شود .

 

د- پدافند هوایی:

یکی از شاخصه های اهداف حفاظتی وجود سیستم های پدافند زمین به هوا می باشد، که معمولاً در بلندترین محل های موجود در پایگاهها ، یا بر روی دپو ها ، مستقر می شوند. شناسایی توپ پدافند در تصاویر ماهواره ای ، بخاطر کوچک بودن مشکل و نیاز به تصاویر با قدرت تفکیک بالا دارد . ولی شناسایی دپو ها به خاطر شاخص بودن راحت تر می باشد.

 

ه-برجک های نگهبانی:

براي استقرار نگهبان ها ساخته مي شوند. براي اينکه نگهبان منطقه وسيع تري را ببيند و نسبت بـه اطراف خود اشراف داشته باشد، اتاقک هاي نگهباني را بر روي برج هاي آهني مـي سازنـد کـه با توجه به ناهمواري و شکل مقر ، نسبت به همديگر داراي فواصل متفاوتي مي باشند. برجک ها بر روي تصاوير ماهواره اي و عکس هاي هوايي با قدرت تفکيک بالا قابل شنـاسـايي بوده و داراي سايه مي باشند.

هدف از حفاظت فيزيكي اماکن وتأسیسات، صرف نظر از تهدیدات طبیعی، جلوگيري از نفوذ افراد خرابكار يا غير مجاز به داخل ساختمان ها و اتخاذ تدابير لازم در جهت ممانعت از آسيب رساندن به تاسيسات و تجهيزات و منابع انساني است. به همین منظور راهكارهاي زير بر حسب طبقه بندی اماکن و تأسیسات مورد نظر پيشنهاد مي گردد :

 • نصب سامانه هاي مونيتورينگ در درب ورودي
 • استفاده از رايانه جهت ثبت ورود و خروج و تردد افراد و تجهيزات
 • كنترل بيشتر ورود و خروج كالا ، اجناس و نيروي انساني
 • عدم ورود اتومبيلهاي پيمانكاران بداخل مجموعه
 • دقت در انجام هماهنگی ها جهت ورود و خروج پيمانكاران در محل درب ورودي
 • بازرسي دقيق ورود و خروج پيمانكاران و ساير افراد به ويژه كار گران روز مزد بداخل مجموعه
 • افزايش تعداد نيروي انساني مورد نياز اين بخش
 • تقويت سيستم مونيتورينگ در فضاي پيراموني و تكميل زنجيره موجود مونيتورينگ
 • استفاده از سامانه هاي مونيتورينگ ديد در شب و هواي مه آلود در نقاط حساس پيراموني
 • تجهيز نيروهاي بازرسي به تجهيزات امنيتي
 • ارتقاء و ضعيت موجود اعلام خبر و خطر
 • برگزاري دوره هاي آموزشي و باز آموزي براي كار كنان حفاظت فيزيكي
 • دقت در انتخاب و به كار گيري نيروهاي اين بخش با توجه به وضعيت جسماني ، آمادگي ذهني و اعتقادي

 

و-سائر موارد

و موارد دیگری که در حفاظت فیزیکی بصورت خاص مورد استفاده قرار میگیرد

 

دو. حفاظت اسناد و اطلاعات

اسناد ممکن است به صورت نوشته، فیلم یا صدا بر روی رسانه های معمولی(کاغذ، سنگ، چوب، فلز و…) یا رسانه های الکترونیکی یا دیجیتالی (نوار مغناطیسی، رسانه های ذخیره ساز، کارت هوشمندو…) نگهداری شوند.

هرگاه اطلاعات ارایه شده دارای اهمیت باشد، آنگاه باید درباره حفاظت آن کوشید، حفاظت در برابر دسترسی غیرمجاز، اختلال، نابودی یا به عبارت دیگر حفاظت اسناد و مدارک. حفاظت اطلاعات، حفاظت از تمامی رسانه هاست. دسترسی به این رسانه ها، زمینه دستیابی دشمن به اطلاعات نیروها را فراهم می کند[۱].

استفاده از سیستم های نوین بایگانی، محفظه ها، فایل های فلزی، گاوصندوق های پیشرفته، رسانه های ذخیره ساز نوین و… از  جمله سیستم های جدید در زمینه حفظ و حراست از اسناد و مدارک است. باید توجه داشت که اقدام های حفاظت اسناد و مدارک تنها محدود به نگهداری آنها نمی شود بلکه شامل اقدام ها و تمهیدهایی است که اطلاعات قابل دسترس از طریق اسناد را به هنگام مفقود شدن یا سرقت در برابر دسترسی غیرمجاز محافظت کرده و از سوء استفاده و جعل اسناد یا تولید اسناد جعلی پیشگیری می کند. حفاظت از اسناد دیچیتالی (ممانعت از دسترسی غیرمجاز، ممانعت از نابودی، حفاظت اطلاعات به هنگام فقدان) از سطح کیفی بالاتری برخوردار می باشد. اسناد و اوراق بهادار، کارت های الکترونیکی  و… در این دسته از اسناد قرار دارند.

همان گونه که اشاره شد هدف حفاظت از اطلاعات، جلوگيري از به سرقت رفتن اطلاعات و منابع اطلاعاتي و يا آشكار شدن يك طرح وبرنامه خاصي در يك سازمان است لذا به منظور تحقق اين امر و حفظ اطلاعات و دانش فني موجود در  مجموعه ها راهكار هاي زير پيشنهاد مي گردد :

 • انسجام و يكپارچگي اسناد
 • يكپارچه سازي محل نگهداري اسناد و مدارك
 • تهيه نسخه پشتيبان از اسناد و مدارك به صورت لوح فشرده و اسناد مكتوب
 • تجهيز مركز نگهداري اسناد به سيستم مونيتورينگ و پايش
 • تجهيز مركز نگهداري اسناد به امكانات فني مورد نياز
 • رعايت استانداردهاي لازم در خصوص نگهداري و آرشيو منابع اطلاعاتي

 

سه. حفاظت تجهیزات

در كنار بهره مندي از نيروهاي انساني متخصص ، تواتمند و متعهد،  حفظ و نگهداري  تجهيزات  كه  بعضا” برخي از آنها   كليدي  بوده و  نقش مهمي در توليد محصولات راهبردي دارند و  به  عنوان  سرمايه هاي ملي محسوب مي شوند امري ضروري و اجتناب ناپذير است .  با توجه به شرايط تحريم جهاني عليه كشور  كه امكان خريد و يا جايگزين كردن  اين  تجهيزات  را  با  مشكلات  زيادي  همراه  ساخته و در برخی موارد نیز امکان خرید و جایگزین نمودن آنهارا  از ما سلب كرده  است ضرورت حفاظت و صيانت از اين منابع و سرمايه هاي ملي  پيش  از  پيش  احساس مي شود .

همان گونه که تجهیزات و سلاح ومهمات با تاثیرپذیری از فناوری، به طور شگرفی متحول شده است لازم است برای بهینه سازی حفاظت از آنها در مراحل مختلف مانند طراحی، تولید، نگهداری، به کارگیری، آزمایش، حمل و نقل و… از فن آوری بهره جست.

استفاده از فن آوری اطلاعات در زمینه کنترل تجهیزات، سلاح و مهمات و صدور مجوز برای استفاده و نگهداری از آنها در قالب بانک های اطلاعاتی، استفاده از فن آوری در زمینه هویت شناسی بیومتریک صاحبان اصلی سلاح در زمینه بکارگیری مجاز، کنترل سلامت جسمی و روحی صاحب سلاح به منظور استفاده درست و به جا از سلاح و… می تواند در رشد و ارتقای حفاظت از تجهیزات و سلاح و مهمات مؤثر واقع شود. برای مثال اگر برای شلیک، هویت شناسی بیومتریک انجام شود، دیگر فرد غیرمجاز نمی تواند با اسلحه غیر، شلیک کند.

 

چهار.  حفاظت نیروی انسانی

تمامی تدابیر، روش ها و اقدام هایی که برای مصون نگه داشتن کارکنان در برابر تهدیدهای امنیتی و غیرامنیتی اتخاذ و انجام می شود در مقوله حفاظت نیروی انسانی جای می گیرد. حفظ جان کارکنان به عنوان با ارزش ترین سرمایه های یک سازمان و کاهش تلفات جانی آنها در برابر تهدیدها و  حملات نظامی دشمن در واقع یکی مهم ترین کارکردهای دفاع غیرعامل است.

امروزه با نگرش به پیشرفت ها و دست آوردهای علمی و فناورانه در زمینه های گوناگون از جمله صنایع دفاعی و نظامی،  ترور و حذف فیزیکی نخبگان و افراد مؤثر در این برنامه ها، یکی از الویت های دشمنان در انجام اقدامات خصمانه می باشد. بنابراین پیشگیری و مقابله با ترور بایستی در الویت فعالیت ها و برنامه های دفاعی کشور قرار گیرد تا از ذخایر ارزشمند نیروی انسانی به طور شایسته محافظت نماییم. علاوه بر ترور فیزیکی نیروی انسانی نخبه و مؤثر، سایر اقسام ترور مانند اهانت و ایجاد خسارت، ایراد ضرب و جرح، ربایش فرد و اعضای خانواده وی نیز بایستی در برنامه های حفاظتی مورد توجه قرار گیرد.

در فرایند حفاظت کارکنان، اقدام هایی مانند بررسی جز و کل سوابق، بررسی سوابق عقیدتی، بررسی سوابق خدمتی، کنترل امنیتی، مصاحبه، آموزش حفاظتی، توجیه حفاظتی، آگاه سازی حفاظتی و…  انجام می شود و لازم است از فناوری های پیشرفته در این زمینه مانند بکارگیری ابزارهای مختلف، ابزارهای مراقبت الکترونیکی، تجهیز سامانه های به سخت افزارها و نرم افزارهای کنترل امنیت و… بهره گرفته شود.

در بحث حفاظت نیروی انسانی، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در حفاظت از شخص، رعایت اصول حفاظت شخصی است. یادگیریِ مراقب بودن نسبت به محیط اطراف به همراه نقشه قبلی و کمی حس ششم، در حقیقت بخش اعظم کار را تشکیل می دهد.[۲] حفاظت شخصی متأثر از نوعی فرهنگ سازمانی ناشی از تهدیدات بالفعل و بالقوه مترتب بر نیروی انسانی است و آموزش و آگاه سازی از جایگاه خاصی در این موضوع برخوردار است. در فرهنگ سازی اصول و ضوابط حفاظت شخصی، آشنایی آحاد کارکنان، نخبگان، مدیران و سایر افراد مؤثر با روش ها و راه کارهای کاهش خطرات و چگونگی افزایش حفاظت شخصی کارکنان و خانواده ها در زندگی روزمره و دور شدن از تهدیدهای احتمالی مد نظر است. این روش ها و اقدامات که می تواند در طرح حفاظت شخصی نیز مورد توجه قرار گیرد، لازم است حسب مورد به موضوعات زیر بپردازد.

 • اقدامات تأمینی در انتخاب محل سکونت
 • اقدامات تأمینی در انتخاب منزل مسکونی
 • اقدامات تأمینی در ابتدای سکونت در منزل
 • نحوه برقراری امنیت در منزل مسکونی و حفاظت پیرامونی آن
 • اقدامات تأمینی در زمان حضور در منزل
 • اقدامات تأمینی در زمان خروج از منزل
 • اقدامات تأمینی در زمان ورود به منزل
 • اقدامات حفاظتی خودرو
 • اقدامات تأمینی در زمان استفاده از خودرو
 • اقدامات تأمینی در حین تردد

 

پنج . حفاظت فن آوری اطلاعات و ارتباطات

شامل تمامی اقدام ها و تمهیدهایی است که موجب حذف یا کاهش قابل قبول تأثیر تهدیدها و خطرها بر کارآمدی فن آوری اطلاعات و ارتباطات شده و در نتیجه امنیت موضوع را باعث می شود. فن آوری اطلاعات، شاخه ای از فن آوری است که با استفاده از سخت افزار، نرم افزار و شبکه افزار مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن در زمینه های ذخیره سازی، دستکاری، انتقال، مدیریت، کنترل و داده آمایی خودکار امکان پذیر است. موضوعاتی مانند حفاظت مخابرات، حفاظت رایانه و حفاظت فن آوری اطلاعات و ارتباطات در این مقوله جای دارند.

تخلیه تلفنی رایج ترین تهدید مترتب در حوزه مخابرات است. از  جمله ویژگی هایی که این روش را به روش ارزشمندی تبدیل نموده، عبارت است از:

 • دشمن نیازی به حضور فیزیکی ندارد .
 • بسیار ارزان قیمت می باشد و هزینه واقعی آن تنها هزینه یک تماس تلفنی ساده است .
 • مستقیما” به مراکز اطلاعاتی متصل می شود.
 • امکان فریب و زیرپاکشی فرد مورد تماس وجود دارد.

با توجه به رواج روز افزون استفاده از سامانه های ارتباطی اعم با سیم و بی سیم، اتخاذ تمهیدات حفاظتی برای پیشگیری از شکست های حفاظتی در حوزه مخابرات مانند شنود، تخلیه تلفنی، دخالت در تماس، جهت یابی و نقطه یابی، اختلال در تماس، قطع ارتباط و … از اهمیت مضاعفی برخوردار است. علاوه بر امن کردن کانال های ارتباطی و دقت در بکارگیری متصدیان مخابراتی، آگاه سازی و توجیه کارکنان به ویژه با استفاده از روش های اقناعی از مؤثرترین روش ها در این زمینه محسوب می شود. امنیت اطلاعات مخابره شده، از طریق اقدامات متعددی از قبیل کاهش مدت زمان مخابره، کاهش قدرت مخابره، استفاده از آنتن های راه دور، آنتن های جهت یاب، خطوط تلفن ثابت ساخته شده از سیم یا غیراپتیک و خطوط سیستم های هدف گیری انجام می پذیرد.

ماهيت كاركردي مراکز دفاعی و نظامی و اين كه منابع اطلاعاتي موجود در آنها به عنوان يك ثروت و دارايي محسوب مي شوند ايجاب مي كند كاركنان نسبت به شيوه هاي جنگهاي اطلاعاتي که بستر آن فناوری ارتباطات و اطلاعات است آگاهي و اشراف كامل داشته باشند از این رو برگزاري كلاسهاي توجيهي و توجه به رشد و ارتقاء  آگاهی های كاركنان، لازم است  مورد توجه قرار گيرد و از سوی دیگر، نظر به ماهيت اطلاعاتي كه ممكن است در رايانه ها وجود داشته باشد تدوين الزامات و دستورالعمل هاي لازم براي  جابجايي و يا عنداللزوم انهدام  سريع رايانه ها در شرایط بحرانی در اولويت قرار دارد .

نظر به ماهيت ارزشي و وجود اطلاعات گرانبهايي كه در برخي رايانه ها ذخیره می شود تهيه پشتيبان [۳] از اين اطلاعات در قالب ميكرو فيلم و يا ميكرو فيش و يا لوح فشرده از ضروريات است.  با توجه به ماهيت كاركردي در برخی از مراکز نظامی-دفاعی و نقش بارز اطلاعات، ايجاد يك واحد برای مستند سازی و تهيه اسناد پشتيبان  از اطلاعات موجود در قالب ميكرو فيلم ، ميكرو فيش و لوح فشرده  حايز اهميت خواهد بود .

با توجه به اهمیت این مقوله، لازم است كاربران رايانه، نسبت به انجام امور زیر به طور آگاهانه و فعال اقدام نمایند.

 • استفاده از كلمه عبور و تغيير آن در زمان مناسب
 • عدم در اختيار گذاردن كلمه عبور به اشخاص
 • عدم نصب نرم افزارهاي غير مجاز
 • نصب ويروس كشها و به روز نمودن آنها
 • عدم استفاده از اينترنت در رايانه هايي كه حاوي اطلاعات طبقه بندی مي باشند.
 • آشنايي با دستورالعمل ها و الزامات مقابله با جنگهاي اطلاعاتي
 • آشنايي با دستورالعملها و الزامات جابجايي و انهدام سريع رايانه ها در پي وقوع شرايط بحراني
 • تهيه پشتيبان در فرمت مناسب از اطلاعات موجود در رايانه ها
 • نگهداري اسناد پشتيان در محلهاي امن
 • آشنايي با روشهاي جاسوسي و تخليه اطلاعات رايانه ها از طريق اينترنت
 • انجام خدمات تخصصي مربوط به تعمير و نگهداري رايانه ها در داخل مراکز نظامی دفاعی
 • خريد تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري مورد نياز از مراکز فروش صلاحیت دار
 • اختصاص رايانه هاي فاقد اطلاعات برای اتصال به شبكه اينترنت

 

جمع بندی وسخن پایانی

 • از آنجايي كه ويژگي هاي جغرافيايي جمهوری اسلامی ایران بسيار مستعد اجرای با تدابير و ملاحظات دفاع غيرعامل است ضرورت توسعه، تكامل و ترويج فرهنگ و دانش حفاظتی باتوجه به تهدیدات دشمن بسيار ضروري و اجتناب ناپذير است.
 • منابع انسانی به عنوان یکی از عوامل مهم و موثردرایجاد احداث فضاهای امن دفاعی به دلیل حضور فیزیکی و اقداماتی که سهواً یا عمداً انجام می دهد باعث افشای اطلاعات حایز اهمیت می گردد.
 • آموزش نیروی انسانی و فرهنگ سازی در خصوص رعایت اصول حفاظتی ضرورت دارد .

[۱] – خواجه امیری، ص ۱۸

[۳] Back –up