من به روحانی رای میدهم
من به روحانی رای میدهم

من به روحانی رای میدهم /
من به روحانی نما رای نمی دهم /
شکایت می برم …..
*
دکترسید جواد هاشمی فشارکی

**********************

تورا من دوست میدارم

پس

  • من به روحانی رای میدهم

به انانکه لباس پیامبر(ص) را برتن دارند

قداست انرا حفظ کرده

در قول و عمل؛ تابع کتاب الله و عترتش هستند،

به انانکه پیرو امامین انقلابند

وگام دو انقلاب را همگامند

من روحانیت را دوست میدارم

***************************

تورا من دوست نمی دارم

پس

  • من به روحانی نما رای نمی دهم

به انانکه لباس روحانیت بر تن دارند

ولی حرمت انرا نگه نداشته

و بر خلاف زی و زبان منشور روحانیت عمل میکنند،

به انانکه، دم انقلاب می زنند

ولی دشمنان اسلام را کدخدا دانسته و می پرسند،

نه تنها رای نمی دهم که لعن و نفرینشان میکنم.

من از روحانی نما بیزارم

که دین فروشان بازار دنیایند

*******************************

  • شکایت می برم به نزد جدم،

من از این دزدان لباس جدم

که سرنوشت شان گردد اینگونه

شوند چو بنی صدر در این دنیا آواره

بمیرند چو صدام ذلیلانه

شوند محشور در آن دنیا با معاویه.