نگذارید انقلاب در دست نا اهلان و نامحرمان بماند
نگذارید انقلاب در دست نا اهلان و نامحرمان بماند

در این نوشتار به اختصار به نامحرمان نفوذ یافته در مناصب حکومتی و ضرورت خروج آنان پرداخته شده است .
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

 

  • نخست : انقلاب اسلامی در برابر ستمگران

انقلاب اسلامی براساس ماهیت استکبار ستیزی اسلام ، همواره در برابر دشمنان راست قامت بوده و بر این مبنا ستمگران جهانی و در راس آن آمریکا از همه ابزارها بخصوص نفوذ نااهلان و نامحرمان برای ضربه زدن به ارکان نظام بهره جسته اند . لذا وصیت امام این بود “: من در میان شما باشم و یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می‌کنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.”

 

  • دوم : نامحرمان نفوذ یافته در انقلاب

اتفاقات سالهای اخیر در دستگاههای حکومتی و شادی دشمنان خارجی و داخلی و تحرکات لسانی و عملی جریان نفوذ در  مناصب حکومتی و ارکان نظام نظام بسیاری از دلسوزان انقلاب و امام را نگران کرده است .

هشدارهای مکرر رهبر انقلاب در خصوص هوشیاری در برابر نفوذ جریانی موریانه وار دشمن در سالهای اخیر ، بخصوص : ”  نباید با استناد به سوءاستفاده احتمالی و جناحی برخی اشخاص، اصل قضیه نفوذ و اهمیّت این مسئله را کمرنگ جلوه داد.” ( خبرگزاری مهر ۴ آذر ۱۳۹۴ )

 

  • سخن پایانی :

برای بستن روزنه ها و پنجره های نفوذ دشمنان ؛ بایستی گفت : با استفاده از سلاح بصیرت با انتخاب درست نگذارید انقلاب در دست نا اهلان و نامحرمان بماند !