خبر تلخ  خارجی و امید بخش داخلی
خبر تلخ  خارجی و امید بخش داخلی

در این نوشتار نخست خبر فوت رییس جمهور تانزانیا و سپس آرزوی مشابه داخلی بیان شده است .و….
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

  • نخست : خبر فوت رییس جمهور تانزانیا

در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ این خبر منتشر شد :  «جان مگوفولی» رئیس‌جمهور ۶۱ ساله تانزانیا بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت .

  • دوم : آرزوی مشابه داخلی

در گپ های عیدانه در فضای مجازی برخی کاربران با توجه تورم چند برابری قیمتها و مشکلات معیشتی بوجود آمده  به سبب سو مدیریت دولت ، خیلی ها با حسرت به خبر رییس جمهور تانزانیا چشم دوخته و برای کشورمان نیز آرزوی مشابه میکردند.!

  • سخن پایانی

این رفتن ها سبب ماندگاری نام افراد میشود و به صلاح نیست کسانی که مسبب مکافات چند ساله اخیر برای مردم و جامعه بوده اند ، اینگونه بروند و بایستی دار مکافات عملکردشان در همین دنیا بدانان باز گردد و سپس با خفت رخت بربندند.