جبل الصبر زمان ؛ با چهار دهه ایثار و صبوری
جبل الصبر زمان ؛ با چهار دهه ایثار و صبوری

مصاحبه تلفنی

در یک گپ و گفت دوستانه بمناسبت تبریک نوروز سال ۱۴۰۰ برادر رزمنده و جانباز دقاع مقدس از خاطرات خود در جبهه ، مجروحیت ، انتقال به عقب ، عمل جراحی و…. نقل می کند .

خدا شفای عاجل به ابشان و همه جانبازان عزیز عنایت نمایند و ایثار و صبر ایشان و همسرشان ، بایستی الگویی برای همه باشد .

 

متن مصاجبه نلفنی با برادر جانباز تاح دولتی :

سمت راست برادر…  – وسط سید جواد هاشمی فشارکی- سمت چپ علیرضا تاجدولتی

قبل از عملیات خیبر

اسفند ۱۳۶۲