راهبرد نفت دزدی ، شیوه نوین امریکا
راهبرد نفت دزدی ، شیوه نوین امریکا

بعداز دوره استعماری کشورهایی با سران خاین وابسته مانند ایران بعداز انقلاب و…. واز دست رفتن منافع غربیها ، راهبرد امریکا مبتنی بر راهبرد نفت دزدی امریکا عملا در برخی کشورهای نفت خیزسالهاست ادامه دارد.
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

• جنگ تحمیلی برای غارت نفت : با توجه به طرحریزی امریکایی ها مبنی بر تجاوز صدام به ایران، که یکی از اهدافش جدا سازی استان نفت خیز خوزستان بوده و برژینسکی مدیر شورای روابط خارجی امریکا در ۳۱شهریور ۵۹ به بغداد سفر کرده و علنا حمایت خود را به اغاز جنگ به نمایش گذاشت و منتظر بودند که پس تصرف کامل مناطق نفت خیز و تداوم تصرف عراق بر ان، همانند دزدی نفتی مانند سایر کشورهای جنگ زده سوریه و عراق و….سالیان سال به نفت دزدی مشغول باشند .

• دفاع مقدس مانع نفت دزدی امریکاییها : با شکل گیری دفاع مردمی در جبهه های جنگ ، هم تصرف عراق به اهداف تعیین شده کل استان نرسید و اشغال خوزستان کامل نشد و هم طی چند عملیات بسیجیان و سپاهیان اسلام، مناطق اشغالی باز پس گرفته شد و بعبارتی هم عراق و هم حامیان غربی ناکام ماندند.

• لذا فتنه جایگزین حمله امریکا به خود عراق صورت گرفت، تا هم زیرساختهای ان را نابود کند و هم بر چاههای نفت جنوب عراق مسلط شده و در حال نفت دزدی می باشند و علیرغم مصوبه مجلس عراق مبنی بر خروج امریکا، جسورانه باقی مانده اند.

• نفت دزدی امریکا در برخی کشورها : راهبرد امریکا مبتنی بر راهبرد نفت دزدی امریکا در برخی کشورهای نفت خیزسالهاست ادامه دارد. امریکا پس از حمله واشغال عراق بر منابع نفتی جنوب عراق سیره یافته و راسا ان را برداشت می کند . پس از جنگ داعش دست پروده در سوریه، بر چاههای نفت منطقه المیادین سیره یافته و بخشی از را به گروههای تکفیری میدهد و بخشی را نیز می فروشد و پولش را صرف سلاح ومهمات تحویلی به تکفیریها میکند . واین رویه انان سالهاست ادامه دارد.

• سخن پایانی : یکی از دستاوردهای مهم دفاع مقدس ، علاوه بر حفظ سرزمین و جغرافیای ایران ، ممانعت از نفت دزدی امریکاییها بوده و یکی ازمنابع خدادادی ملت ایران محفوظ ماند و ارزش واقعی آن بیش از واقعه ملی شدن صنعت نفت تلقی میشود .