‍ ”این قافله به پایان راه نزدیک میشود”
‍ ”این قافله به پایان راه نزدیک میشود”

هر زمستانی که می‌اید و میرود هزاران ایثارگر دفاع مقدس روحشان پرواز می‌کند تا در طول این دوره (عمده عملیاتهای ایران در این فصل بوده است) با دوستان شهیدشان گپ و گفتی کنند و درد دلی داشته باشند. اگر متوسط سن رزمندگان دفاع مقدس را ۲۳ سال در نظر بگیریم و سال ۶۳ را متوسط […]

هر زمستانی که می‌اید و میرود هزاران ایثارگر دفاع مقدس روحشان پرواز می‌کند تا در طول این دوره (عمده عملیاتهای ایران در این فصل بوده است) با دوستان شهیدشان گپ و گفتی کنند و درد دلی داشته باشند.

اگر متوسط سن رزمندگان دفاع مقدس را ۲۳ سال در نظر بگیریم و سال ۶۳ را متوسط هشت سال دفاع مقدس محاسبه کنیم، سن متوسط بازماندگان دفاع مقدس (رزمندگان، جانبازان و آزادگان) و در سال ۱۴۰۰ باید عددی حدود ۶۰ سال باشد و البته آسیب های روحی و جسمی وارده به این افراد، آنان را مشابه پیرمردانی۷۰ تا ۸۰ ساله (بسته به نوع و شدت آسیب های روحی و جسمی) نشان می‌دهد.
دیگر خبری از والدین شهدا نیست و تقریبا پدران و مادران شهدا به آخر خط رسیده اند و جمعیت بسیاری از آنان به فرزندان خود پیوسته اند.

آرام آرام جانبازان، ایثارگران و رزمندگان بار و بندیل سفر را می بندند تا به رفقای آسمانی خود بپیوندند و تقریبا هر روزه در هر کوی و برزنی صدای لا اله الا الله را برای تشییع اینان می شنویم.

تا ده سال اینده، اگر خبرنگارانی هوس مصاحبه و گفتگو با یکی از رزمندگان زنده مانده از جنگ و دفاع مقدس را داشته باشند باید شهر به شهر، کوه به کوه و دیار به دیار روزها و ماهها، بگردند، تا شاید بتوانند یک کهنه سرباز پیر و فرتوت، که نای سخن گفتن ندارد را پیدا کنند تا مصاحبه ای نمایند.

امروزه اغلب پیکرهای شهیدان تازه تفحص شده، بی‌کس و کار هستند، چون اغلب پدران و مادران این شهیدان مظلوم دارفانی را وداع گفته اند و چه بسیار از این شهیدان غریبانه به خاک سپرده میشوند.

مسئولین عزیز و شیفتگان خدمت!!! ، جانبازان و ایثارگران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را نیز همچون شهیدان تازه تفحص شده تفحص نمایید شاید که دردشان را امروز پیدا کنید. مطمئن باشید خیلی زود دیر می شود .

خداوند به همه این عزیزان بازمانده از آن دوران سخت و تحمل کنندگان سالها درد و رنج، پاداشی در خور (دیدار دوستان شهیدشان) را عطا نماید.

  • نویسنده : با شهید
  • منبع خبر : برادر راسخ