شهید رضا استاد حسن بناء
شهید رضا استاد حسن بناء

رضا استاد حسن بنا راننده اتوبوس دو طبقه شرکت واحد که در خط ميدان شوش، ميدان توپخانه (امام خميني) کار مي‌کرد، ۱۱ آذر سال ۱۳۵۷ مطابق با اول محرم سال ۱۳۹۹ پس از انجام اقدامي عجيب و ايثارگرانه توسط يکي از مأموران فرمانداري نظامي تهران به شهادت رسيد.

به یاد شهدای فراموش شده انقلاب

??”شهید رضا استاد حسن بناء”

راننده اتوبوسی که جان صدها نفر را نجات داد.

مقتل : تهران، چهار راه سرچشمه، روبروی حسینیه بنی فاطمه (س)

در روز ۱۱ آذر ۱۳۵۷ مصادف با اول محرم، مردم در خیابان ری دسته عزاداری راه انداخته بودند و این شهید که راننده اتوبوس دو طبقه شرکت واحد بود، نزدیکی های چهار راه سرچشمه می بیند که گاردی ها و نظامیان شاه می خواهند به طرف مردم تیراندازی کنند، برای همین مسافرانش را پیاده می کند و اتوبوس را در عرض خیابان بین مردم و گاردی ها نگه می دارد و مانعی جلوی تیراندازی به سوی مردم می شود.

به خاطر همین ایثار و فداکاری به طرف او تیراندازی می کنند و با شلیک آنها گلوله ای سرش را متلاشی می کند و همان پشت فرمان اتوبوس به شهادت می رسد.

امروز خیابانی را در محدوده مجیدیه به نام او نامگذاری کرده اند.

خیابان شهید رضا استاد حسن بناء، که متاسفانه اسم خیابان مشهورتر از خود شهید است.

مزار شهید :
گلزار شهدای بهشت زهرای (س) تهران
قطعه ۱۷، ردیف ۹۳، شماره ۱۹