جلسه شهردار منطقه ۱۲ و پیش کسوتان مخابرات لشکر۲۷ 
جلسه شهردار منطقه ۱۲ و پیش کسوتان مخابرات لشکر۲۷ 

  با استعانت از درگاه الهی و با تاییدات امام عصر(عج) و با یاد و نکوداشت راه شهدای عزیز، بخصوص شهدای مخابرات لشکر ۲۷ جلسه فیمابین شهرداری منطقه ۱۲ و پیش کسوتان مخابرات لشکر۲۷  در مورخ ۹ بهمن ۱۳۹۹ در دفتر پیش کسوتان مخابرات لشکر۲۷ واقع در خیابان لرزاده کوچه قدیر کاشانی – پلاک ۱۰۸ […]

 

با استعانت از درگاه الهی و با تاییدات امام عصر(عج)

و با یاد و نکوداشت راه شهدای عزیز، بخصوص شهدای مخابرات لشکر ۲۷

جلسه فیمابین شهرداری منطقه ۱۲ و پیش کسوتان مخابرات لشکر۲۷  در مورخ ۹ بهمن ۱۳۹۹

در دفتر پیش کسوتان مخابرات لشکر۲۷ واقع در خیابان لرزاده کوچه قدیر کاشانی – پلاک ۱۰۸

با حضور دکتر سعادتی شهردار منطقه ۱۲،برادر وثوقی و سردار حسین بهشتی ، دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

،برادران ولی الله دولت ابادی، رسول امین الرعایا، عباسی، محمد بهشتی، ، حمید بصیر، سید جمید میر افتاب و صادقی

توافقات :

  1. ساختمان دفتر پیش کسوتان مخابرات لشکر۲۷  بعنوان خانه رزمندگان در محله کوثر ، ( بصورت مستقل ولی در تعامل با معاونت اجتماعی منطقه ۱۲ ) بوده ، و تا ۲۲بهمن افتتاح شود.
  2. خانه رزمندگان ، جهت ارایه خدمات دو منظوره ( به پیش کسوتان مخابرات لشکر۲۷  و محرومین محله) خواهد بود.
  3. خانه رزمندگان در اولویت اول خدمات معیشتی محرومین محله (در راستای فعالیت گروه جهادی) را دنبال کرده ، و در مراحل بعد اموزش و سایر موارد را دنبال خواهد کرد . ( بسته های معیشتی و… توسط شهرداری تامین و توسط خانه رزمندگان توزیع و مدیریت خواهد شد)
  4. شهرداری منطقه نسبت به تکمیل و راه اندازی اسانسور و تجهیز لوازم اداری مورد نیاز خانه رزمندگان اقدام خواهد نمود .
  5. زمین مجاور دفتر پیش کسوتان مخابرات لشکر۲۷ نیز توسط شهرداری مورد بررسی قرارگرفته و جهت توسعه ساختمان پیش کسوتان مخابرات لشکر۲۷  واگذار شود.
  6. جهت اجرای پروژه های شهرداری، نیز مقرر شد،  شهرداری موارد قابل واگذاری را اعلام نموده و سپس پیش کسوتان مخابرات لشکر۲۷  موارد قابل انجام را بررسی و اعلام نموده  و پس از توافق طرفین اقدام شود.
  7. برادر میرافتاب، بعنوان نماینده پیش کسوتان مخابرات لشکر۲۷  ( خانه رزمندگان ) جهت پیگیری توافقات از شهرداری می باشند.

دبیر هیات امنای پیش کسوتان مخابرات لشکر۲۷                                             

                        سید جواد هاشمی فشارکی