کتاب آغاز تا پايان
کتاب آغاز تا پايان

این کتاب که به بررسی و تجزیه و تحلیل وقایع سیاسی – نظامی جنگ از زمینه‌سازی تهاجم نظامی عراق تا آتش‌بس می‌پردازد تا کنون ۱۸ بار تجدید چاپ شده است. اگرچه اين كتاب درتقســيم‌بندی آثار مركز مطالعات شــشــمين جلد از مجموعه ســيری در جنگ ايران و عراق محسـوب شـده، اما كتابی اسـت مسـتقل كه كل دوران جنـگ، از زمينـه‌ســـازی هجوم ارتش عراق تا آتش‌بس را شـــامل می‌شــود.

شناسنامه کتاب:

نام کتاب: آغاز تا پايان

موضوع اصلي : تاریخ معاصر ایران > دفاع مقدس > سیری در جنگ ایران و عراق – ۶

مولف: محمد درودیان

ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ

نوع فایل: PDF

سال انتشار: چاپ ۱۳۸۳

تعداد صفحات: ۲۴۸ صفحه

 

آغاز تا پايان

کتاب حاضر سیری است از تهاجم عراق به سرزمین ایران اسلامی تا پایان جنگ که در آن وقایع سیاسی_نظامی این دوران بررسی شده است.
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ به منظور توضیح و بررسی رخدادهای سیاسی و نظامی جنگ، مجموعه ای از کتب با عنوان “سیری در جنگ ایران و عراق” منتشر کرده است که در این مجموعه، جنگ تحمیلی به پنج دوره زمانی تقسیم شده و هر دوره در یک جلد گنجانده شده است که عناوین آن به ترتیب سیر زمانی چنین است:
۱- خونین شهر تا خرمشهر (از آغاز تهاجم سراسری عراق تا فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس)
۲- خرمشهر تا فاو (پس از عملیات بیت المقدس تا فتح فاو در عملیات والفجر ۸)
۳- فاو تا شلمچه (پس از عملیات والفجر ۸ تا فروریختن دیوارهای دفاعی عراق در شرق بصره در عملیات کربلای ۵)
۴- شلمچه تا حلبچه (پس از عملیات کربلای ۵ تا انتقال نبرد از زمین به دریا و از جنوب به شمالغرب و تصرف حلبچه در عملبیات والفجر ۱۰)
۵- حلبچه تا مرصاد (پس از عملیات والفجر ۱۰ و پذیرش قطعنامه و آخرین عملیات در منطقه چارزبر و انهدام منافقین)
به موازات این پنج جلد کتاب، برای بررسی کلی و اجمالی جنگ این کتاب تهیه گردیده است که به دلیل تشابه کلی در روش بررسی رخداد های جنگ در امتداد مجموعه “سیری در جنگ ایران و عراق” محسوب می شود.