فراخوان تبلیغ و انتشار تدریجی کتب در حوزه دفاع مقدس و تخریب
فراخوان تبلیغ و انتشار تدریجی کتب در حوزه دفاع مقدس و تخریب

  قابل توجه ناشران و نویسندگان و رزمندگان تخریبچی دفاع مقدس و مقاومت با سلام سایت معبر نور سایت مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریبچی کشور آماده تبلیغ و انتشار تدریجی کلیه کتب منتشره در حوزه دفاع مقدس و مقاومت با موضوعات شهدا ، وصیت نامه ، خاطرات و ….. در سایت و کانالها و گروههای […]

فراخوان تبلیغ و انتشار تدریجی کتب در حوزه دفاع مقدس و تخریب

 

قابل توجه ناشران و نویسندگان و رزمندگان تخریبچی دفاع مقدس و مقاومت
با سلام سایت معبر نور سایت مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریبچی کشور آماده تبلیغ و انتشار تدریجی کلیه کتب منتشره در حوزه دفاع مقدس و مقاومت با موضوعات شهدا ، وصیت نامه ، خاطرات و ….. در سایت و کانالها و گروههای مجازی می باشد مقتضی است فایل ورد کتب به آدرس ایمیل ysiavash19@gmail.com و یا شماره همراه ۰۹۱۲۱۷۱۹۴۲۳ ارسال شود .
مدیر سایت معبر نور 
سایت مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریبچی کشور
مرتبط: