مشق عشق ، مسابقه ی دانش آموزی وصیت نامه ی شهدای دانش آموز
مشق عشق ، مسابقه ی دانش آموزی وصیت نامه ی شهدای دانش آموز

مسابقه ای برای دانش آموزان عزیز

مسابقه ی دانش آموزی وصیت نامه ی شهدای دانش آموز

محورهای مسابقه
* پیام شهدای دانش آموز به معلمان و دانش آموزان  ( در قالب یک نامه ، روایت، شعر ، قطعه ی ادبی و….)
*پیام های شهیدان دانش آموز را در یکی از فرم های ( نقاشی ، طراحی ، انیمیشن ، فیلم کوتاه وپوستر) به تصویر بکشید

آثار خود را به نشانی ایمیل دبیر خانه ارسال نمایید

eshragh7.edu@gmail.com
مهلت ارسال آثار تا ۲۱ مهر ۹۹

دبیرمسابقه : خانم الهام سادات هاشمی فشارکی

مدیر پژوهش سرای دانش آموزی منطقه ۷ تهران

 

پژوهش سرای اشراق منطقه ۷

 

منبع خبر :

http://javadfesharaki.blog.ir/1399/07/02/%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%B9%D8%B4%D9%82%C2%A0%D8%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2

گنجینه فشارکی ها ، دکتر سید جواد هاشمی فشارکی