مسئولین جامعه ایثارگری توجه داشته باشند، اگر قصد کمک به مسایل فرهنگی ندارید حداقل سنگ اندازی نکنید و از خدا و شهدا بترسید.
مسئولین جامعه ایثارگری توجه داشته باشند، اگر قصد کمک به مسایل فرهنگی ندارید حداقل سنگ اندازی نکنید و از خدا و شهدا بترسید.

رهبر معظم انقلاب می فرمایند: اگر ما در صحنه‌ی زندگی سیاسی و اجتماعی به همدیگر بدبین باشیم، به چشم دشمن به یکدیگر نگاه کنیم، این فرصت برای دشمنان حقیقی ما پیش خواهد آمد. اگر فکر نکنیم، اگر بصیرت نداشته باشیم، اگر فراموش کنیم که دشمنانی در کمین انقلابند، ضربه خواهیم خورد؛ این برای ما تجربه […]

رهبر معظم انقلاب می فرمایند:

اگر ما در صحنه‌ی زندگی سیاسی و اجتماعی به همدیگر بدبین باشیم، به چشم دشمن به یکدیگر نگاه کنیم، این فرصت برای دشمنان حقیقی ما پیش خواهد آمد. اگر فکر نکنیم، اگر بصیرت نداشته باشیم، اگر فراموش کنیم که دشمنانی در کمین انقلابند، ضربه خواهیم خورد؛ این برای ما تجربه شد.  ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

 

یک وقت فکر نکنیم خوارج

گناهکار ، شراب خوار، حرام خوار بودند

نه…….

خوارج فقط و فقط بصیرت نداشتن.

به قول رهبر معظم انقلاب، تحلیل سیاسی نداشتند

داستان کشته شدن عبدالله بن خباب بن ارت به دست خوارج رو شنیدیم و یک نکته مهم:

خوارج، عبدالله و همسر باردارش را در مسیر بصره به کوفه دستگیر کردند،

وی از شیفتگان حضرت علی علیه السلام بود،

یکی از نزدیکان عبدالله که پنهان شده بود به بالای درخت نخلی رفته بود و ماجرا را تماشا میکرد تعریف میکند که دیدم:

خوارج سر عبدالله را جدا میکنند

سپس شکم زن باردار او را نیز با شمشیر پاره میکنند

و جنین از شکم مادر بیرون میکشند و سر جنین را هم با شمشیر جدا می کنند

به چه جرمی؟

آری

به جرم….

عشق به علی…