شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳
گروه جهادی
گروه های جهادی یکی از برکات انقلاب اسلامی 10 دی 1400

گروه های جهادی یکی از برکات انقلاب اسلامی

در این نوشتار تعریف حرکت جهادی ، پیشینه گروههای جهادی و ويژگي هاي حركت جهادي و همچنین شیوه و مبنای برنامه ریزی فعالیت گروه های جهادی تبیین شده . سپس برنامه ها و اقداماتی که بایستی در سه مرحله قبل از اجرای اردو ،حین اردو وپس از اردو بایستی درنظرگرفته شود ، بیان شده و در انتها سه نمونه از اساس نامه گروههای جهادی ارایه شده است.دکتر سید جواد هاشمی فشارکی