دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳
پیش به سوی قدس
«نَحو القدس» شعار جهانی روز قدس ۲۰۱۹+عکس 08 خرداد 1398

«نَحو القدس» شعار جهانی روز قدس ۲۰۱۹+عکس

شعار«پیش به سوی قدس» به عنوان شعار جهانی روز قدس امسال مشخص شده است.