شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳
قیام ۱۵ خرداد
رفیق ۲۰ ساله طیب را از یاد نبریم 15 خرداد 1398

رفیق ۲۰ ساله طیب را از یاد نبریم

«طیب حاج رضایی» را بیشتر مردم ایران می‌شناسند اما دوست و رفیق متدین او «محمد اسمعیل رضایی» را چطور؟ مردی از مبارزان ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ که همراه طیب حاج رضایی دستگیر شد و هر دو در یک‌زمان به جوخه اعدام سپرده شدند.