چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
شهر اسلامی ؛
سیاستهای کلی نظام در خصوص معماری و شهرسازی اسلامی 05 مهر 1400

سیاستهای کلی نظام در خصوص معماری و شهرسازی اسلامی

با توجه به اهمیت معماری و شهرسازی اسلامی وتاثیرات شگرف آن در بسیاری از شئون جامعه و سبک زندگی فردی و اجتماعی و نظر به جایگاه سیاستهای کلان نظام در امور کشور ، در این نوشتار سیاستهای کلی نظام مرتبط با معماری و شهرسازی اسلامی تبیین ومورد واکاوی اجمالی قرار گرفته است .
*
دکترسیدجواد هاشمی فشارکی

کتاب شهرسازی و معماری ازدیدگاه قرآن کریم دکتر سید جواد هاشمی فشارکی 03 مهر 1400

کتاب شهرسازی و معماری ازدیدگاه قرآن کریم دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

این کتاب در شرف انتشار ( دنبال حامی نشر ) حاصل جستجو در کل قران کریم و استخراج آیات مرتبط با موضوعات عمران وآبادانی ، تدبردرپیشینه شهرها وروستاها، برنامه ریزی شهری و روستایی وشهرسازی ،معماری و ساختمان سازی ، مدیریت شهری وشهروندان و زیر موضوعات مرتبط با آنها میباشد و ارایه ترجمه و تفسیر از منابع معتبر در ادامه آیه می باشد . وبرای مديران برنامه ریزان وکارشناسان اين حوزه ها که علاقمندند تا کلام الهی را دریابند وبدان عمل کنند بسیار سودمند وضروری می باشد.

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی کتاب نظام مدیریت فرهنگی در شهر اسلامی – ایرانی (برپایه مبانی نظری و فرآیند فکری سازنده شهر اسلامی) 26 شهریور 1400

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی کتاب نظام مدیریت فرهنگی در شهر اسلامی – ایرانی (برپایه مبانی نظری و فرآیند فکری سازنده شهر اسلامی)

در این کتاب شهراسلامی و ساختارسازنده آن ؛ مبانی و اوصاف شهر اسلامی ؛ شهر اسلامی و اجزاء و ارکان شهر اسلامی ، فرهنگ و فرآیند راهبردسازی آن در نظام شهرسازی اسلامی ، روش راهبردسازی فرهنگی شهر اسلامی ، اصول راهبردسازی فرهنگی شهر اسلامی و مدلسازی راهبرد فرهنگی درقالب روش فرآیند طراحی شهر(نظام فکری سازنده)شهراسلامی – ایرانی تبیین شده است .
دکترحیدرجهان¬بخش
دکترعلی دل¬زنده
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی