پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳
رجب
تدبری در معارف دعای «یا من ارجوه لکل خیر» ماه رجب 25 بهمن 1399

تدبری در معارف دعای «یا من ارجوه لکل خیر» ماه رجب

دعای ماه رجب دارای دو بخش است و در این دعا ، خداوند را با ده صفت مورد خطاب قرار داده و چهار تقاضا و درخواست می کنیم ، دلیل درخواست از خدا عطای کامل و بی نقص می باشد:
سیدجواد هاشمی فشارکی