پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳
دیپلماسی
خیانت به میهن اسلامی با مذاکـره از موضـع ضعف 28 مهر 1399
تابستان داغ آمریکا و درس‌های تاریخی آن

خیانت به میهن اسلامی با مذاکـره از موضـع ضعف

گروه گزارش اعتراضات خیابانی در آمریکا علی‌رغم سرکوب خشن انگار نمی‌خواهد به این زودی‌ها پایان یابد. گسترش شکاف‌های نژادی، اقتصادی و سیاسی در جامعه آمریکا نه تنها توانسته بحران کرونا در این کشور را تحت تأثیر خود قرار دهد، که ظاهرا به کلی آن را در محاق فراموشی برده است. روزانه فیلم‌هایی از حمله بی‌دلیل […]