سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳
دانش اموز
یسنا رمادان ویدیو کلیپ 18 بهمن 1399

یسنا رمادان ویدیو کلیپ

مسابقه مشق عشق ، نماز عشق دانش آموزان امروز است بر سجاده شهادت دانش آموزان دیروز.می توان شنید و روئید .می توان شنید و پرکشید .آری شهادت هنرمردان خداست . و این میدان همچنان ادامه دارد. این مسابقه از طرف پژوهش سرای اشراق به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ، در سطح شهر تهران اعلام […]

مشق عشق 18 بهمن 1399
روایتی نو از شهدای دانش آموز

مشق عشق

مسابقه مشق عشق ، نماز عشق دانش آموزان امروز است بر سجاده شهادت دانش آموزان دیروز.می توان شنید و روئید .می توان شنید و پرکشید .آری شهادت هنرمردان خداست . واین میدان همچنان ادامه دارد. این مسابقه از طرف پژوهش سرای اشراق به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ، در سطح شهر تهران اعلام گردید […]

مشق عشق ، مسابقه ی دانش آموزی وصیت نامه ی شهدای دانش آموز 12 مهر 1399

مشق عشق ، مسابقه ی دانش آموزی وصیت نامه ی شهدای دانش آموز

مسابقه ای برای دانش آموزان عزیز