جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
خانه ،
سیاست ساخت مسکن  از “هیچ به اوج “ 31 مرداد 1400

سیاست ساخت مسکن از “هیچ به اوج “

/یادداشت میهمان/ ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی با چه هویتی؟ ایسنا/قزوین دکتر سید جواد هاشمی فشارکی، کارشناس ارشد معماری و دکترای مدیریت راهبردی در یادداشتی که درباره ۲ رویکرد متضاد ساخت مسکن در دولت ۱۱ و ۱۲ و نیز دولت ۱۳ و لزوم رعایت کیفیت و هویت آن نوشته و آن را در اختیار ایسنا قرار […]