سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۳
جنگ خندق
پیشینه تاریخی مهندسی رزمی در صدر اسلام 01 فروردین 1400

پیشینه تاریخی مهندسی رزمی در صدر اسلام

در این نوشتار برخی اقدامات مهندسی توسط پیامبر(ص) ، امام علی (ع) و امام حسین(ع) تییین گردیده است .
. مهندس عبدالامیر ابراهیمی – دکتر سید جواد هاشمی فشارکی