سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۳
جلسه هیئت دولت
مصوبات خودرویی دولت برای جانبازان 31 خرداد 1398
در جلسه هیئت وزیران صورت گرفت؛

مصوبات خودرویی دولت برای جانبازان

هیئت وزیران واردات حداکثر ۵۰۰ دستگاه خودرو در هر سال ویژه جانبازان ۷۰ درصد مشروط به رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو و سایر قوانین و مقررات را به تصویب رساند.