شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳
آذربایجان
قره باغ آتش دیگر غربیها برای منطقه و مرز شمالی ایران 13 مهر 1399
یکی دیگر از نشانگرهای فتنه در مرزهای شمالی ایران

قره باغ آتش دیگر غربیها برای منطقه و مرز شمالی ایران

جنگ قره باغ ، فتنه جدید برای پیشگیری از نابودی اسراییل غاصب ، اهداف اقتصادی سیاسی امریکا؛ گسترش منافع جاه طلبانه ترکیه و گسترش پایگاه جاسوسی و ضدامنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران