بایدها و نبایدها در مدیریت/ عهده دار مسئولیت، باید قدرت تحمل پیشنهادها انتقادها و ناملایمات و مشکلات را داشته باشد
بایدها و نبایدها در مدیریت/ عهده دار مسئولیت، باید قدرت تحمل پیشنهادها انتقادها و ناملایمات و مشکلات را داشته باشد

شرح صدر یک ضرورت برای مدیریت است زیرا مدیریت و رهبری با مشکلات توان فرسا عجین است. کسانی میتوانند عهده دار مسئولیتی در اجتماع گردند که قدرت تحمل پیشنهادها، انتقادها و ناملایمات و مشکلات را داشته باشند.

مطلبی تحت عنوان اصول اخلاقی مدیریت از طرف آقای جواد پالیزدار که از رزمندگان و جانبازان عزیز می باشد به دستمان رسیده است که حاوی نکات ظریف و دقیقی است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.

بسمه تعالی

اصول اخلاقی مدیریت

منظور از اصول اخلاقی عناوین بارز اخلاقی است که هر یک در موفقیت و سعادت مدیر و مجموعه تحت فرمان او نقش کلیدی دارند و پایبندی به آنها ضروری است چنان که بی اعتنایی به هر یک ارزش مدیر و مجموعه را در نظر دیگران کاهش داده و به آنها لطمه وارد میکند مهمترین این اصول عبارتند از: داشتن شرح صدر، انضباط ، وجدان کاری ، تغافل ، چشم پوشی، قدرشناسی و روابط صمیمانه انسانی .

وجدان کاری

دست پر قدرت آفرینش گوهر گرانبها و صادقی را در درون آدمی تعبیه کرده که از آن به وجدان تعبیر میشود این نیروی نا شناخته ولی محسوس است و مکاتب گوناگون بشری و الهی در تعریف شناسایی و کاربرد آن سخن ها گفته و کتاب ها نوشته اند و جملگی بر وجود صداقت و کارآیی آن اتفاق نظر دارند وجدان آدمی را پس از انجام کار مورد بازخواست قرار می دهد تا سره را از ناسره باز شناسد بر کارهای نیکو بیفزاید و از زشتیها دست شوید و منظور از وجدان کاری در کوتاه ترین وزیباترین کلام خوب و دقیق و کامل انجام دادن وجود وجدان و فعالیت صادقانه آن در نظارت و سنجش همه اعمال ما امری کار است .

بدیهی است چنان که پذیرفتن داوری آن نیز به میزان سلامت انسانیت ما مربوط میباشد یعنی تنها بیماران روانی متخلفان و مجرمان داوری وجدان را نمی پذیرند قرآن مجید حضور و جایگاه وجدان را روشن و انکار پذیر دانسته و در کنار چشم و زبان که محسوس و عیان اند از آن یاد کرده می فرماید: دالم نجعل لهو عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين آیا برای انسان دو چشم و زبان و دو لب قرار ندادیم و او را به راه خیر وشر هدایت نکردیم تا راه خیر را بگزیند و راه شر را واگذارد؟ که آیه وهديناه النجدین، اشاره به نیروی درونی یا وجدان دارد که خوبیها را از بدیها تشخیص می دهد.

قدرت روحی

همان شرح صدر است یعنی وسعت روح و بلندی فکر و گسترش افق عقل آدمی با توجه به این معنا کسی که دارای ظرفیت روحی و افق فکری وسیع بوده سینه اش در سایه لطف خداوند برای پذیرش حق و تحمل مشکلات گشاده باشد و گنجایش لازم را برای دریافت علم قدرت خوشی ناخوشی و… داشته باشد از نعمت شرح صدر بهره مند است. شرح صدر آمادگی روحی انسان برای پذیرش حق است . بطوری که هر مطلب و پیشنهاد حقی را بپذیرد و در برابر هر اعتقاد صحیحی تسلیم گردد. در مقابل شرح صدر “ضيق صدر” و سنگدلی قرار دارد که نشانه عدم آمادگی روحی انسان برای پذیرش حق است .

شرح صدر یک ضرورت برای مدیریت است. زیرا مدیریت و رهبری با مشکلات توان فرسا عجین است. کسانی میتوانند عهده دار مسئولیتی در اجتماع گردند که قدرت تحمل پیشنهادها، انتقادها و ناملایمات و مشکلات را داشته باشند. آیات قرآنی و زندگی پیامبران الهی بیان میکند که شرح صدر از لوازم رهبری و مدیریت انبیای الهی بوده و آن بزرگواران رسالت خود را با برخورداری از شرح صدر، قدرت روحی و دریادلی به انجام رسانده اند. حضرت موسی (ع) پس از آن که از جانب خداوند برای نجات قوم بنی اسرائیل ماموریت یافت گفت “رب الشرح لی صدری” پروردگارا سینه ام را گشاده کن. قرآن کریم این نعمت بزرگ را به رسول خدا (ص) یادآور می شود “الم نشرح لك صدرک” امام علی (ع) نیز شرح صدر را ابزار ضروری مدیریت دانسته و می فرماید ابزار ریاست سعه صدر است و انسان محروم از آن را در انجام وظیفه ناکام می داند ومی فرماید کسی که سینه اش تنگ باشد توان ادای حق و انجام وظیفه را ندارد.

  • نویسنده : شفیق فکه، شبکه ایثار
  • منبع خبر : ایثارپرس